Tankrederiet Tanker Investments har inngått en avtale om sammenslåing med det New York-noterte rederiet Teekay Tankers, skriver E24.

– Vi venter at fusjonen vil være sømløs, kostnadseffektiv og skape verdens største børsnoterte eier og operatør av mellomstore råoljetankere, sier konsernsjef William Hung i Tanker Investments i børsmeldingen.

Teekay har en flåte på 40 tankskip, samt tre innleide skip og et deleid tankskip, mens Tanker Investments eier 18 moderne tankskip. Det sammenslåtte selskapet vil ha eiendeler verdt 2,4 milliarder dollar.

Sammenslåingen er ventet fullført i tredje kvartal 2017.

Tanker Investments ble etablert i begynnelsen av 2014 av kanadiske Teekay Corporation og datterselskapet Teekay Tankers. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2015.