– Vi kjøpte båten direkte fra Tidewater, og overtok den forrige uke, sier Kommersiell ansvarlig Tom Babinski i Sevnor.

Babinski vil ikke ut med hvor mye de ga for skipet, men han er godt fornøyd.

– Det er en kjempeflott båt, solid og miljøvennlig. Verftet har gjort en god jobb, sier han til Sysla.

Skylder milliarder

Flerbruksskipet ble bestilt av amerikanske Tidewater til det heleide datterselskapet Troms Offshore i 2014, og skulle i utgangspunktet leveres i 2016.

Det er et presset selskap som solgte skipet.

Fakta

Troms Offshores siste regnskapstall

  • 31. mars i fjor var gjelden til Troms Offshore på 870 millioner kroner.
  • Styret skriver i årsrapporten at dersom slik støtte fra morselskapet ikke kommer, er det en betydelig risiko for at selskapet ikke vil kunne betjene gjelden.
  • Troms Offshore skrev i fjor ned verdien av datterselskapene hvor eierskapet av flåten er lagt med til sammen 544 millioner kroner.
  • 31. mars i fjor hadde selskapet 400.000 kroner i kontanter.

Tidewater, verdens største offshore-rederi målt i antallet skip, har i lengre tid vært i brudd med lånebetingelsene, og jobber med kreditorene for å få på plass en restrukturering for gjelden på to milliarder dollar.

Sist forrige uke meldte det New Orleans-baserte selskapet at det hadde gjort betydelige fremskritt i forhandlingene.

Fristene for å komme i mål med en løsning blir imidlertid stadig kortere.

Skulle satse i nord

Ett av de tre sentrale punktene de må komme opp med en løsning på, er hvordan de skal betjene gjelden etter oppkjøpet av Troms Offshore i 2013.

I mars det året solgte private equity-selskapet Hitec Vision Troms Offshore-flåten sin på seks forsyningsskip til amerikanske Tidewater.

Kjøpesummen var på 395 millioner amerikanske dollar – 3,2 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

Inkluderer i summen var et kontantoppgjør på 150 millioner dollar, og overtagelse av om lag 245 millioner dollar (2 milliarder kroner) i netto rentebærende gjeld og gjenstående betalinger på nybyggingskontrakter.

Ifølge en pressemelding på kjøpstidspunktet, var Tidewaters´ ambisjoner med kjøpet å utvide sitt globale fokus til å inkludere det norske markedet, og rette blikket mot nordområdene.

Rett i opplag

Det var gjennom Troms Offshore Supply AS, det heleide datterselskapet, at Tidewater inngikk avtalen med verftet Tersan i Tyrkia om byggingen av Troms Polaris.

Wärtsilä Ship Design på Fitjar designet skipet, og hadde jobbet i to år for å få kontrakten.

I forbindelse med kontraktsinngåelsen i august 2014 uttalte Mårten Lunde, konsernsjef i Troms Offshore, som følger: «(…) Denne siste nybyggingskontrakten, samt kontraktene for bygging av to nye VARD 08 PSV’er som vi rapporterte om i mai, innebærer at vårt amerikanske morselskap investerer om lag 800 millioner kroner i skip som i utgangspunktet vil gå inn i Troms Offshore sin fartøysflåte og dermed sikre ytterligere vekst og utvikling i selskapet.»

De to andre skipene Lunde refererte til, Troms Mira og Troms Hera, ble levert og ligger begge i opplag.

Trenger støtte for å overleve

Troms Offshore har i likhet med de andre offshore service-rederiene blitt truffet knallhardt av et blytungt marked.

I årsrapporten for 2016 skriver Troms Offshore Supply AS at selskapet er avhengig av finansiell støtte fra morselskapet for å betjene gjelden, siden inntektene ikke er tilstrekkelige til å dekke forpliktelsene (se fakta).

Hvordan salget av Troms Polaris vil slå ut, er uvisst. Det har ikke lyktes å komme i kontakt med ledelsen i Troms Offshore.

– Spesiell båt

Leveringen av fartøyet til den nye eieren er tidligst i mai 2017.

Fartøyet er tilpasset for arktiske operasjoner, bygges med isklasse ICE-1A og såkalt «deice» notasjon som skal gjøre fartøyet velegnet for operasjoner i Barentshavet og andre arktiske farvann.

Sevnor har ikke bestemt seg for hva de skal bruke den til.

– Det er en spesiell båt, med SPS klasse og er klargjort for ROV, kran og helikopterdekk. Så det er mange muligheter.

Båten skal hete Sayan Polaris – et noe mindre kreativt navnevalg enn rederiets forrige kjøp, som de døpte Sayan Cloudberry.

– Den ligger fortsatt i opplag, og må klasses før vi tar den ut, sier Babinski