– De arktiske landene og skipsfartsnæringen ønsker å legge til rette for sikker og miljøvennlig skipsfart i nordområdene. Det nye forumet kan bidra til dette,  sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Arctic Shipping Best Practice Information Forum er etablert av Arktisk Råds arbeidsgruppe, PAME (Protection of the Arctic Environment), i samarbeid med skipsfartsindustrien. Forumet møttes for første gang i London mandag 5. juni.

– Etableringen av forumet er ganske unikt i internasjonal sammenheng, og er resultat av godt samarbeid mellom myndigheter, industrien og forskningsmiljøer, sier Mæland.