De ti selskapene som her er nevnt drifter cirka 140 båter av totalen, som i dag nok er over 550 stykk bare i Norge, og sikkert nært 600 om vi tar med UK, der mange av våre brønnbåter henter inntekter i fra, sier Sølvtrans-sjef Roger Halsebakk til iLaks.

Fire milliarder
Han forventer en vesentlig økning i omsetningen for servicebåtene når 2016-regnskapene blir snart blir klare.

– Jeg har ikke gått mere grundig til verks, men er dette snittet så er total inntjening for disse båtene nært fire milliarder kroner per år. Jeg tror nok at disse står for mer enn det dobbelte av inntektene som brønnbåter oppnår i dette markedet, sier Halsebakk, og legger til: – Dette er kostnader oppdretterne ikke hadde for noen få år tilbake.

Overstiger brønnbåt

– I 2017 kan omsetningen i servicebåtnæringen overstige brønnbåtnæringen, bekrefter Rambøll-konsulent Einar Stephansen til iLaks.

Stephansen fører en oversikt over flesteparten av landets servicebåter.

– Jeg har 51 rederi på listen min, åtte rederi ble registrert i fjor eller i år. 26 rederi er registrert etter 2010. Jeg har 261 fartøy på listen i dag, 39 er levert, eller blir levert i år. 49 i 2016 og 45 i 2015, altså halvparten er kommet inn på listen de tre siste årene. 96 av fartøyene er nybygget, øvrige brukte, noen innkjøpt fra utlandet, andre er norske, legger han til.

Undervurdering

– De fartøyene jeg har oversikt over er i all hovedsak eid av frittstående rederi. I tillegg til listen min kommer servicefartøy eid av oppdrettsselskapene. Disse har jeg ikke oversikt over, men jeg tror at Roger [Halsebakk] sitt anslag er en undervurdering av det faktiske antallet. Jeg tror at det er 300 til 400 servicefartøy som eies av oppdrettsselskapene, altså over 600 servicefartøy totalt i Norge, anslår Stephansen.