10. juli kom den første leveransen av flytende naturgass (LNG) til Skangas importterminal i Pori i Finland. Terminalen skal stå helt ferdig i august.

Fakta

SKANGAS

  • Grunnlagt i 2007
  • Finske Gasum (51 %) og norske Lyse (49 %) er eiere
  • Eier LNG-anlegget i Risavika som har en årlig produksjonskapasitet på 300.000 tonn flytende naturgass
  • Har også LNG-terminaler i Fredrikstad, Lysekil i Sverige og Pori i Finland
  • 72 ansatte, hvorav 37 i Risavika
  • Leverte rundt 376.000 tonn LNG i 2015

– Finland er et spennende marked for Skangas med mye prosessindustri og shipping, både i Bottenhavet, Finskevika og det Baltiske hav, sier Tor Morten Osmundsen, administrerende direktør i Skangas til Maritime.no.

LNG-leveransen ankom Finland med selskapets skip Coral Energy. Ferdigstillelse av terminalen pågår og leveranser til kunder starter i september 2016.

Tror på pluss i år
Skangas omsatte i 2015 for cirka 1,9 milliarder kroner, og leverte 376.000 tonn LNG  – en økning på 30 prosent fra 2014. Omtrent 300.000 tonn ble levert fra Risavika, mens resten ble anskaffet fra andre LNG-terminaler i Nord-Europa.

Siden etableringen i 2007 har Skangas aldri hatt positivt resultat. I 2014 fikk selskapet et driftsresultat på minus 152 millioner kroner, mens resultat før skatt ble minus 213 millioner kroner. Inntektene var nær 1,3 milliarder kroner.

De endelige tallene for 2015 er ifølge Osmundsen ikke klare ennå.

– Det jeg kan si, er at vi ikke oppnådde positivt resultat i fjor. I 2016 regner vi med å klare positivt driftsresultat, sier han.

Tvinges vekk fra olje
Selskapet har hatt en positiv utvikling fra 2015 og øker kundeporteføljen i år.

– Vi ser at markedet er krevende fordi kundene prioriterer oljeprodukter som energi og brensel så lenge de kan på grunn av lave oljepriser. Men LNG er et prioritert alternativ til olje og forhåpentligvis kan vi også konkurrere med kull i fremtiden, sier Osmundsen.

Han mener utsiktene på lang sikt er gode.

– De strenge miljøkravene og krav fra sluttbrukere tvinger industrien og shipping vekk fra oljeprodukter. Her kan det åpne seg muligheter for oss om vi kan tilby LNG til konkurransekraftige priser. Infrastrukturen er på plass, og til våren 2017 kan vi også tilby ship-to-ship bunkring med vårt nye skip Coralius. I tillegg kan vi levere biogass gjennom samme infrastruktur. LNG er dermed også en bro mot fornybar energi.

– LNG er et prioritert alternativ til oljeprodukter og forhåpentligvis kan vi også konkurrere med kull i fremtiden.

I fjor sommer var den første bunkringsstasjonen for LNG på plass i havnen utenfor Stavanger.

Ny mulighet
For Skangas er LNG en ny mulighet i det finske energimarkedet. Naturgassen skal leveres til industrielle foretak utenfor gassnettverket i tillegg til leveranser til skipsfart og tyngre landtransport.

Byggingen av Skangas LNG-importterminal i Pori har ifølge selskapet gått etter planen og uten personskader. Prosjektet har gitt 320 fulltidsjobber og antall samtidige arbeidere på anlegget har til tider vært 230 personer. Når anlegget er i drift vil det sysselsette rundt 10 personer direkte og 50 personer indirekte. Prosjektets totale investeringer er på 760 millioner kroner, hvorav den finske stat har bevilget støtte på cirka 215 millioner.

Det er også framgang i samarbeidsprosjektet Manga LNG når det gjelder byggingen av terminalen i Tornio, helt nord i Bottenviken i Finland. Terminalen skal stå ferdig i 2018, og er et joint venture med to store selskaper innen stålindustrien i Finland.