Dagens nyhetsbrev

Når redere skal velge hvem som skal bygge større fiskebåter, faller valget på utenlandske verft i to av tre tilfeller. Det viser tall Nett.no har hentet inn fra Oddgeir Refvik, som er samarbeidspartner for Maritimt Magasin og daglig leder i Norsk Skipsfarts Forum.

Tallene viser at  det siden 1. januar 2015 er inngått 12 større fiskebåtkontrakter på norske verft, mot 25 i utlandet. Statistikken ser annerledes ut for mindre fiskebåter som er 15 meter eller kortere. I denne kategorien er det 45 båter som er kontraherte i Norge, mot fire i utlandet.

Med ni skip hver er det Danmark og Tyrkia som troner øverst på listen over de store fiskebåtene. Da den nye superbåten til Paul Harald Leinebø fra Herøy og medreder Åge Uran fra Averøya skulle bygges, valgte de Tersan skipsverft utenfor Istanbul, ifølge nett.no.

I tiden fremover kan det imidlertid bli en endring på dette. Fra januar i år kan man søke hos  Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) om en ny låne- og garantiordning på 10 milliarder kroner for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge.

Få med deg podkasten med GIEK-sjef Wenche Nistad: Er det én ting hun har lært av offshore-krisen, er det at hun skulle ha vært strengere.

Tidligere har norske rederier har tidligere kunnet få garantier hvis de bygget i utlandet. Garantien skal avlaste risiko på lån fra bank eller annen finansinstitusjon, og sikrer tilbakebetaling av lån fra kjøper.

I august spurte Sysla statminister Erna Solberg hva hun mente suksesskriteriene for ordningen var.

– Det er at vi bidrar til å få opp aktiviteten i Norge, utvikler ny teknologi, og at staten ikke tar for høy risiko, sa hun.

Få også med deg: