– Det er lenge siden vi har hatt så mange nyregistreringer i løpet av et halvår, sier seniorrådgiver Tone Olsen Risnes hos Skipsregistrene.

Fakta

Oppmyking av fartsområdebegrensingene

  • Etter nye regler kan konstruksjonsskip fra 1. januar 2016 føre NIS-flagg på norsk sokkel.
  • Det er et unntak fra den generelle regelen, om at skip som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister ikke kan gå mellom norske havner og/eller offshore-installasjoner.
  • Dermed kunne offshore-rederiene fra 1. mars opptjene rettigheter på refusjonsordningen i NIS for den norske delen av besetningen.
  • Målet med regelendringen er at flere norskeide konstruksjonsskip, hvorav de fleste i dag fører utenlandsk flagg, skal få norsk flagg.

Så langt i år har 66 skip seilt inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). De to siste tikket inn den 30. juni. Til sammenligning ble 58 skip NIS-registrert i løpet av hele 2015.

– Aktiviteten er veldig høy for tiden, og det er nok endringene i fartsområde som står bak denne økningen. Vi ser at mange av fartøyene er laste- og konstruksjonsskip.

Ved nyttår førte endringer i fartsområdebegrensningene til at konstruksjonsskip som opererer på norsk sokkel, og lasteskip som seiler mellom norske havner i europeisk fart, kan føre NIS-flagg.

Registeret ble opprettet for nær 30 år siden for å sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg, men har hatt begrensinger i seilingsområdene.

Mange norske redere har istedet valgt utenlandsk flagg i hekken på fartøy som opererer i Norge.

Skjermbilde 2016-07-01 kl. 14.02.08

Antall skip i NIS. Kilde: Sjøfartsdirektoratet

– NIS har hatt en fin utvikling og teller nå 561 skip, forteller Risnes.

Ikke siden 2010 har like mange fartøy registrert i NIS.

Flest offshorefartøy

Fra januar til juni i år er det, utenom nybygg og offshorefartøy som topper statistikken over nye registreringer i NIS.

Siden næringsminister Monica Mæland heiste norsk flagg på Solstads konstruksjonsfartøy Normand Vision i april, har rederiet flagget inn to skip til.

– Vi har akkurat flagget om skip nummer 9 i år. Alle er fra Isle of Man, og alle er konstruksjonsskip, sier driftsdirektør Tor Inge Dale i Solstad.

Normand Cutter ble det niende.

– Dette er så langt det siste vi planlegger å skifte flagg på. I tillegg vil nybygget Normand Maximus, som snart skal døpes, også være NIS-registrert.

I mars trådde også ny tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk på disse NIS-skipene i kraft.

– Omflaggingen fra Isle of Man er et resultat av den nye nettolønnsordningen for konstruksjonsskip som kom nå i vår, sier Dale.

Saltvann i blodet

På Austevoll vil North Sea Shipping flagge hjem to konstruksjonsskip fra Malta til NIS, på grunn av fartsområdeendringene.

Skjermbilde 2016-07-01 kl. 14.05.56Med nye regler kan skip som North Sea Giant og North Sea Atlantic registreres i NIS, og fremdeles få jobbe på norsk sokkel.

Rederiet mener endringene var en viktig gulrot for å beholde norske sjøfolk.

– Den dagen vi sitter uten saltvann i blodet har vi et problem. Derfor bygger vi kompetansen internt i rederiet, og vi vil ha folk fra dekk som har jobbet seg opp. Det blir lettere når vi kan gå på NIS-flagg, sa forretningsutvikler Geir Klepsvik i det familieeide rederiet i vår.

Skifter flagg

Så langt i år har 35 skip flagget inn fra ulike utenlandske skipsregistre, mens 11 skip er flagget om fra Norsk Ordinært Register (NOR).

Flest kommer fra Isle of Man. Syv har forlatt Gibraltar og fem nye fartøy kom fra Bahamas.

I statistikken er bulkrederiet Hagland, som har tatt tre selvlossere fra Gibraltar-registeret og endret til Haugesund som hjemhavn.

Snart flagges skip nummer fire inn fra Nederland.

Sletting i NIS

Ifølge tallene fra Skipsregistrene er det også skip som forlater registeret. Flesteparten slettes fra NIS fordi fartøyene er solgt til utenlandsk eier.

– Totalt er 39 skip er slettet så langt, mens vi i fjor slettet totalt 54 skip, sier Tone Olsen Risnes i Skipsregistrene.