Den fem år lange avtalen kalles Maintenance Inspection Programme (MIP), og formaliserer et samarbeid som de to selskapene har hatt siden Siem mottok ti nye ankerhåndteringsfartøy i 2010 og i 2017. Det kommer frem i en melding fra Rolls-Royce.

– Vår erfaring er at langsiktige avtaler som dette gir begge parter forutsigbarhet, og først og fremst gir det god driftsstabilitet for vår flåte, sier Siem Offshore’s Jon August Houge i meldingen.

– Første avtale med app

Avtalen innebærer at Rolls-Royce vil ha ett kontaktpunkt for hele flåten, mens hvert skip får hver sin vedlikeholds- og inspeksjonsplan for dekksmaskineriet som er installert fra Rolls-Royce. Dette inkluderer 12 lavtrykks-vinsjesystemer, haikjefter og taupinner, hekkruller, samt 24 styremaskiner og ror.

Selskapet lover at mannskapet om bord vil få overført kunnskap fra serviceingeniørene til Rolls-Royce når de er om bord. Ifølge Rolls-Royce er dette den første avtalen som vi ta i bruk en mobil-app, hvor mannskapet får info om inspeksjoner og funksjonstester.

– Tettere oppfølging

– For oss i Rolls-Royce har det en tilleggsverdi at vi får følge utstyret om bord tettere, kan anbefale bytte av deler før neste service og tidlig se behovet for eventuell overhaling og oppgradering, sier Tore Varga i Rolls-Royce.

Selskapet går ikke ut med verdien på avtalen. Rolls-Royce er et britisk-eid konsern, men har rundt 2300 ansatte i Norge. Flertallet av disse jobber i selskapets marine divisjon.