DOF-konsernet, DOF ASA, hadde i årets første kvartal inntekter på 1,7 milliarder kroner – ned fra 2,2 milliarder i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt ble et underskudd på 260 millioner kroner. I første kvartal i 2016 var tilsvarende tall 329 millioner i pluss.

– Markedet var fortsatt krevende i første kvartal og ventes å forbli det gjennom hele 2017, skriver selskapet i en børsmelding.

Vurderer å gå på børs

Også for datterselskapet DOF Subsea ble det røde tall.

Inntektene falt 35 prosent, til 861 millioner kroner sammenlignet med fjoråret, og resultatet før skatt ble minus 103 millioner kroner – mot 345 millioner i pluss i fjor.

I en melding fra selskapet kommer det fram at eierne vurderer å børsnotere Dof Subsea. Selskapet har også tidligere vært børsnotert. DOF ASA eier 51 prosent av DOF Subsea, mens et fond styrt av First Reserve eier resten.