Kristian Eidesviks rederi, Wilson, la fredag frem sine resultater i kvartalsrapporten for andre kvartal.

Det bergensbaserte selskapet viser til et resultat før skatt for kvartalet på 0,7 millioner euro, opp fra 0,6 millioner euro i samme periode i fjor. Brutto fraktinntekter øker også, fra 59,5 til 63,4 millioner, mens driftsinntektene går opp fra 32,3 millioner euro til 33,6 millioner euro sammenlignet med andre kvartal 2016.

Tall i millioner euroAndre kvartal 2017Andre kvartal 2016Endring i prosent
Driftsinntekt33,632,24,3
Resultat før avskrivninger (EBITDA)8,37,215,3
Resultat før skatt0,70,616,7

Flere innleide skip

Rederiet opplever, til tross for bedringen i regnskapet, noe færre oppdrag enn tidligere.

– Kontraktsdekningen i andre kvartal 2017 ble på 54 prosent, hvilket var 2 prosentpoeng lavere enn både tilsvarende kvartal i fjor og forrige kvartal. Aktivitetsnivået, målt i antall seilingsdager, var i andre kvartal 7 prosent høyere enn i andre kvartal 2016. Økningen var et resultat av flere innleide skip, heter det i kvartalsrapporten.

– Usikre utsikter

Tredje kvartal byr heller ikke på noen massive løft i forhold til andre kvartal, ifølge forventningene i rapporten. Likevel ser rederiet tendenser til bedring i markedet sammenlignet med i fjor.

Wilson ASA

  • Tørrlastrederi med befraktning og operasjoner av mindre tørrlastfartøy i størrelsen 1500-8500 dwt i europeisk fart.
  • Hovedkontor i Bergen, med agenturkontor i Tananger, Reykjarvik, Rotterdam, Hamburg og Murmansk
  • Konsernet sysselsetter nesten 1600 hvorav 1500 er seilende.
  • Wilsonsystemet opererer 114 skip hvorav 79 er eiermessig kontrollert. Har tre skip under bygging.

– Aktiviteten er som ventet lav ettersom aktivitet under kontrakt går ned som følge av ferieperiode i Europa. Selskapet opplever imidlertid markedet å være bedre enn i fjorårets sommerperiode. For kommende kvartal forventer styret derfor et svakere driftsresultat enn forrige kvartal, men over det for tredje kvartal 2016, melder styret i Wilson, som legger til at markedet er utfordrende for tiden.

– Utsiktene i dagens fraktmarked er usikre og inntektsnivået har vist en negativ utvikling. Industriell produksjonsaktivitet i Europa og utvikling i denne vil være avgjørende for etterspørselen etter selskapets tjenester og direkte påvirke utbudet av laster i markedet.

Svakere spotmarked i fjor

Da selskapet la frem sine tall for 2016 i februar i år viste man også til at fraktvolumene hadde økt i fjoråret, men inntjeningen hadde gått ned. Et svakere spotmarked sammelignet med 2015 reduserte omsetning og fraktinntekter for det bergenske tørrlastrederiet i fjor.

Wilson operer i dag rundt 114 skip, hvor rederiet eier 79 selv. Selskapet har også et pågående byggeprogram i Kina på tre skip, hvor de to siste leveres i løpet av året.