Skipper losser nå sin rekelast i Tromsø før nytt mannskap kommer om bord og setter kursen ut til havs på nytt oppdrag.

– Det ufrivillige oppholdet har vært krevende. Vi har ikke visst hvor lenge dette skulle vare. Vi har ikke visst når vi kunne få komme hjem, sier skipperen om bord, Kjetil Ervik, til NRK.

Etter lange forhandlinger ble ni av mannskapet byttet ut mens skipet lå i arrest i Murmansk, men nå kommer et fullt nytt mannskap på 17 om bord for å fortsette fisket.

Årsaken til at reketråleren ble holdt igjen i Murmansk var at den russiske kystvakten ved en rutinekontroll oppdaget at tråleren ikke hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvann. Senere ble det klart at dette skyldes en feil gjort av Fiskeridirektoratet under utstedelsen av lisensen.