Onsdag 5. april la regjeringen frem nye Nasjonal Transportplan (NTP) i perioden 2018-2029, hvor det er lagt inn bevilgningene til å fjerne vedlikeholdsetterslepet på kysten og Stad Skipstunnel er kommet på «sikker plass» i første planperiode.

Både Kystrederiene og Norges Rederiforbund går nå ut og sier de hadde ventet mer.

Forslaget til Nasjonal transportplan fordeler over 1 000 milliarder kroner til ulike samferdselsformål de kommende 12 årene. Av dette settes 4,6 milliarder kroner av som tilskudd til sjøtransporten.

I en pressemelding skriver Kystrederiene at lovordene om økt sjøtransport ikke følges opp med nok konkrete bevilgninger.

-Så lenge det ikke er politisk vilje til å virkelig satse på sjøtransport i form av investeringer i både infrastruktur og gode støtteordninger vil næringen operere i markedet med en innebygget konkurranseulempe sammenlignet med andre transportformer, uttaler direktør i Kystrederiet, Siri Hatland.

Rederiorganisasjonen synes det positive er at incentivordningen for godsoverføring blir varig, men er skuffet over at bevilgningene ikke er større og at ordningen ikke har bedre kriterier.

– Det er skuffende at de tverrpolitiske ambisjonene for økt konkurransekraft for sjøtransporten ikke gjenspeiles når de langsiktige prioriteringene i transportpolitikken legges, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.