Fartøyene har fått kontrakter på til sammen 100 dager, og opsjoner på 50 til. Kundene er store oljeselskaper og internasjonale oppdragsgivere.

Operasjonene skal utføres i Nordsjøen i andre kvartal i år.