Det sier Morten Stenkjær, VP Sales i Rapp Marine AS, etter at det ble klart at Odd Lundberg AS velger dekksmaskineri fra selskapet til sitt nye fiskefartøy. Han legger til:

– Rederiets nye stolthet er en kombinert ringnotsnurper og pelagisk tråler og blir utrustet med komplett elektrisk dekksmaskineri fra Rapp Marine. Nybygget blir et skip optimalisert for rederiets drift.

Godt kjent

Mats Lundberg, som sammen med sin bror Stian seiler om bord som henholdsvis skipper og maskinsjef, er begge fjerde generasjon fiskere i det familieeide rederiet Odd Lundberg AS.

De to er godt kjent med Rapp Marine fra tidligere oppdrag.

– I prosessen rundt utvelgelse av utstyr følte vi at Rapp Marine var den leverandøren som tilfredsstilte våre krav og hadde de mest innovative løsningene. Det kan også sies om de tidligere leveransene; Rapp Marine har vært den som har møtt våre krav til en fornuftig pris, sier Mats Lundberg hos rederiet Odd Lundberg AS.

Tror på økt inntjening

– Det elektriske utstyret har mindre effektbehov, siden konverteringen til hydraulikk er eliminert. Dette håper vi gjenspeiler seg på lavere drivstoff-forbruk og reduksjon i utslipp av skadelige gasser. Vi har også tro på at ved å fjerne hydraulikkleddet vil vi redusere et ledd med vedlikehold, sier Lundberg.

Med elektriske vinsjer tror han på bedre utnyttelse av energien.

Vridning i porteføljen

Rapp Marine fikk i løpet av kort tid fjor seks nye kontrakter på dekksmaskineri til danske, russiske og irske fiskefartøy.

Leverandøren som leverte røde tall i både 2014 og 2015, har tonet ned offshoresatsingen.

– I en maritim bransje som sliter, opplever vi nå en rekordhøy ordrereserve på over 250 millioner kroner, sa Helge Vatnehol, tidligee administrerende direktør Rapp Marine AS til Sysla Maritime i januar.

I april fikk selskapet også kontrakt for leveranse av elektrisk dekksmaskineri, den gang til Research Fishing Company sin nye pelagiske tråler.