Vard Electro og Farstad Shipping har inngått kontrakt på oppgradering av fartøyet Far Sun. I løpet av høsten vil supplyskipet få innstallert batterier for energilagring og økt miljøvennlig operasjon.

Fartøyet som ble levert fra Vard i 2014, gikk rett på kontrakt med Statoil ut fra Stavanger. Nå skal fartøyet utstyres med batterier for å kunne lagre og ta i bruk overskytende energi.

Spesielt ved laste- og losseoperasjoner offshore vil forbruk og utslipp ifølge Vard bli betydelig redusert, men en optimal utnyttelse av energilagring vil også være fordelaktig for alle driftsmodus.

– Farstad Shipping har gjennom lang tid vært opptatt av å utnytte ny teknologi for mer effektiv og sikker drift, med minst mulig miljøpåvirkning i sine operasjoner, sier Farstads teknoligdirektør Børge Nakken i en pressemelding.

–  Oppgraderingen av Far Sun føyer seg inn i rekken av tiltak i så henseende.

Sammen har rederiet og Vard Electro analysert drivstofføkonomi, forbruk og utslipp fra det aktuelle skipet. Vards batteriløsning ventes å gi ytterligere reduksjoner både innen miljøpåvirkning og driftskostnader. I tillegg oppnås økt sikkerhet i form av kraftreserve, responstid og redundans.

Vard Electro skal ha totalansvar for hele prosjektet som omfatter engineering, prefabrikasjon, installasjon, integrering, testing og igangkjøring. Skipet vil bli tildelt klassenotasjon «Battery Power» fra DNV-GL. I forberedelsene er det fokusert på at skipet skal være kortest mulig tid ute av drift i forbindelse med installasjon og testing.

Støtte fra NOX-fondet har vært en utløsende faktor for å kunne realisere prosjektet.