Etter mye om og men ble det formelle eierskiftet for Norges nye polare stolthet «Kronprins Haakon» gjennomført i dag.

Eierskiftet betyr at norske myndigheter overtar ferdigstillelse av båten, før den er ferdig.

– Det har vært litt opp og ned her, som i de fleste byggeprosesser, sier prosjektdirektør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet til Sysla.

Han har hatt ansvar for å følge byggeprosessen fra norsk side,

Mer enn forventet gjenstår

I februar måtte han utsette dåpen av fartøyet, på grunn av forsinkelser i arbeidet ved det italienske verftet.

Kronprins Haakon kom til Norge og Bergen like før nyttår. Her startet man på ettermontering av utstyr og utbedringer før fartøyet etter et par uker gikk videre til Vard Langsten.

Det viste seg imidlertid at listen over gjenstående arbeid og utbedringer var noe lengre enn forventet, og partene har diskutert en stund hvordan dette skal løses, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

– Vi ble enige med det italienske verftet Fincantieri om at dette var den mest praktiske løsningen for å få til en rask ferdigstillelse av Kronprins Haakon , sier prosjektdirektør Tore Nepstad ved instituttet.

Fincantieri eier over 80 prosent i Vard.

Målet er å ta Vard av børs, kjøpe ut minoritetsaksjonærene og gjøre Vard til et heleid datterselskap i Fincantieri-konsernet, skriver Nett.no.

– Har stått langt fra hverandre

Utbedringsarbeidet skal utføres ved Vard Langsten i Romsdal. Forventet ferdigstillelse er i løpet av juni.

Til Sysla sier Nepstad at det har vært en lang og tung prosess for å få til en avtale med det italienske verftet som vant kontrakten på å bygge skipet.

– Vi har strevet en del, og stått langt fra hverandre.

Uenigheten har dreid seg om hvor mye restarbeid som faktisk gjenstår, og hvor stor del av kjøpesummen som kunne holdes igjen.

– De har nok ment at det er mindre arbeid som står igjen enn det vi har ment. Men nå har vi greid å få landet det, sier Nepstad.

Holder tilbake nesten 15 prosent

Avtalen er altså at norske myndigheter holder igjen 25 millioner Euro – 239 millioner kroner etter dagens kurs. Det er en betydelig del av den opprinnelige kontraktssummen på cirka 175 millioner Euro.

Arbeidet som gjenstår er ifølge Nepstad hovedsakelig det han betegner som småplukk.

– Det er én større sak, som gjelder kobling av et gearsystem.

25 millioner euro skal holde til å gjøre båten ferdig.

– Det er vår vurdering at vi er veldig godt dekket med den summen som er holdt igjen. Hadde vi ikke trodd det ville vi ikke inngått denne avtalen.

TU: Skapte murring i Norge

Når Kronprins Haakon er ferdigstilt, overtar Norsk Polarinstitutt skipet.

UiT Norges arktiske universitet blir den størst brukeren, mens Havforskningsinstituttet skal drifte båten og bruke 20 prosent av tokttiden.

Fartøyet har en norsk utstyrsandel på rundt 80 prosent, men byggingen har skjedd i Italia.

I november 2013 ble den italienske verftsgruppen Fincantieri tildelt kontrakt for bygging av nytt isgående forskningsskip for Norge.

Da hadde det i lengre tid murret i det norske maritime miljøet som mente at myndighetene kunne ha definert anbudet slik at norske verft ble foretrukket, skriver Teknisk Ukeblad.

Skal evaluere prosessen

Leveringen av skipet har vært kraftig forsinket. Sist det ble utsatt, ble 31. juli 2017 satt som leveringsdato. Nå blir det altså etter alt å dømme ikke ferdig før til sommeren.

– Skulle noe vært gjort annerledes her?

– Det skulle det helt sikkert, uten at jeg vil kommentere det nå. Når vi er ferdig med alt dette skal vi evaluere prosessen, sier Nepstad.