Rederiets oppkjøp av sin bergenske konkurrent Jo Tankers har derimot hatt en positiv effekt. Det skriver Stolt Tankers i sin kvartalsrapport.

Stolt Tankers rapporterte et driftsresultat på 28,5 millioner dollar i første kvartal 2017. Det er ned fra 31,2 millioner dollar i samme kvartal året før.

Resultatet reflekterer ifølge selskapet et fortsatt svakt kjemikalietankmarked, høyere bunkerskostnader og tap på skipet Stolt Hill solgt for tidlig opphugging.

Nådd bunnen

– Den nedadgående trenden i kjemikalietankmarkedet som vi observerte i andre halvdel av fjoråret fortsatte gjennom i første kvartal, uttaler konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen i Stolt-Nielsen Limited om resultatet.

– Nybyggingsleveransene kjørte ned spotratene, mens stigende bunkerspriser spiste på marginene. Ser en fremover, er ordreboken for nye kjemikalietankskip krympende og vi ser i det minste noen bevis på at markedet har nådd bunnen. Resten av dette året vil fortsatt være en utfordring, men vi venter en bedring i kjemikalietankmarkedet når 2017 er lagt bak oss.

Fraktet mer

For første periode i år hadde Stolt Tankers driftsinntekter på 283,4 millioner dollar. Det er en økning fra 264,5 millioner dollar i fjorårets første kvartal.

Inntektsveksten skyldes i hovedsak at fraktvolumene økte fordi rederiet opererte flere skip i flåten.

Sommeren 2016 varslet Stolt-Nielsen oppkjøp av kjemikalietankvirksomheten til Jo Tankers i Bergen, og i november samme år ga konkurransetilsynet tommelen opp for kjøpet av konkurrenten.

Etter å ha punget ut med rundt fem milliarder kroner for handelen fikk Stolt Tankers 13 kjemikalietankere og en 50 prosent-andel i et fellesselskap med åtte kjemikalietankskip som er under bygging.

Med de tidligere Jo Tankers-skipene i flåten påvirkes resultatet positivt, og nedgangen i spotprisene motvirkes av økningen i fraktevolumene.

Konsernsjefen understreker også at integreringen av kjemikalievirksomheten til Jo Tankers går godt fremover. De vil slå sammen operasjonene og flytte kjemikalietankaktiviteten fra Bergen over til Rotterdam.