Skipene skal erstatte eldre tonnasje Statoil har hatt på kontrakt, primært for å frakte olje fra Peregrino-feltet i Brasil til markedene på gulf-kysten av USA og Asia.

– Vi har hatt syv skip i Peregrino-porteføljen, som tidvis har økt. Til tider vil skipene gå på Nordvest-Europa også, sier Kjetil Johnsen, direktør for Shipping, Vetting og Skipsteknologi i Statoil.

Seks milliarder

Kontrakten med det greske rederiet Tsakos Energy Navigation Limited ble inngått i 2013. Rederiet startet med å bygge fem skip mot kontraktene som er på fem år, inntil tolv med opsjoner.

Siden utøvde Statoil en opsjon på å ta fire fartøyer til under kontrakten.

Det første skipet ble levert i fjor sommer. Det niende leveres til sommeren, alle bygget ved Daewoo Mangalia Heavy Industries sitt verft i Romania.

– Det er svært fuel-effektive båter, sier Johnsen, som verken ønsker å kommentere nybyggpris eller rater på kontrakten.

– Vi syntes det var et gunstig tidspunkt å inngå langtidskontrakter på.

DN har tidligere regnet seg frem til at kontrakten på de ni skipene er på totalt rundt seks milliarder kroner.

Oppvarmede tanker

Erfaringene med skipene som allerede er i drift, viser ifølge ham en reduksjon i fuel-forbruket på 20 prosent, sammenlignet med de gamle skipene.

– Til sammen vil vi med den nye flåten redusere CO2-utslippene med cirka 60.000 tonn årlig, sier Johnsen.

Skipene bruker heavy fuel og marin diesel.

– Vurderte dere å kreve LNG som drivstoff?

– Utsiktene for forsyning av LNG til tankmarkedet er annerledes nå enn den var i 2013, og vi trodde da at vi blant annet ville fått problemer med tilgang på LNG. Mye har skjedd siden den tid, sier Johnsen.

Aframax-tankerne har oppvarmede tanker, for å holde den tunge oljen fra Peregrino-feltet flytende under transport.

– Det er langt fra de eneste skipene i verden som har det, men det er noe begrenset. Dette var et absolutt krav til skipene, sier Johnsen.