TTS Group har hovedkontor og rundt 80 ansatte i Bergen. I over 50 år har de levert håndteringsutstyr og kraner for skip, havner, rigger og petroleumsindustrien.

I første kvartal i år har den totale omsetningen gått ned fra 506 millioner kroner til 481 millioner. Total omsetning i fjor var om lag 2,2 milliarder kroner.

Driftsresultatet endte på 15 millioner mot minus 20 i første kvartal i fjor. Da brukte selskapet 30 millioner på omstrukturering, skriver TTS i deres kvartalsrapport.

Det var i første kvartal i fjor at selskapet solgte deres Liftec Oy.

Fakta

TTS Group

  • Børsnotert, internasjonalt konsern som leverer håndteringsutstyr og kraner for skip, havner, rigger og petroleumsindustrien.
  • Hovedkontor i Bergen, og har foreløpig rundt 930 ansatte på verdensbasis.
  • Har om lag 80 ansatte i Bergen.
  • I 2018 selger selskapet nær hele virksomheten til finske McGregor.

Kvitter seg med mesteparten

I februar i år meldte selskapet at de selger mesteparten av virksomheten til finske MacGregor for 840 millioner kroner, og legger om forretningsstrategien fullstendig.

Salget til MacGregor forventes fullført i løpet av tredje kvartal i år. Først må godkjenninger fra konkurransemyndighetene i Norge, Sverige, Tyskland, Kina og Østerrike være på plass.

Virksomheten som skal videreføres – Syncrolift AS og TTS Group ASA – økte omsteningen med 18 millioner sammenlignet med fjoråret, opp fra 43 til 61 millioner kroner.

Driftsresultatet (EBITDA) for denne delen av virksomheten endte på 5 millioner kroner, mot et underskudd på 5 millioner i første kvartal 2017. Selskapet begrunner økningen med høyere inntekter og marginer i Syncrolift AS, og lavere kostnader i TTS Group ASA.

Inntekter før renter og skatt økte fra -5 millioner i fjor til 4 millioner i år.

Ordrereserven i denne delen av virksomheten steg fra 279 millioner i fjor til 407 millioner i år, og fremtidsutsiktene ser lyse ut, slår selskapet fast.

Lager nytt selskap

2016 inngikk styrene i TTS Group og Palfinger en salgsavtale hvor østerrikerne skulle overta alle aksjene i selskapet. Palfinger fikk imidlertid ikke ja fra nok aksjonærer og trakk budet, til TTS sin store overraskelse.

Når selskapet nå selger seg til MacGregor, skal de samtidig bygge et “nytt TTS”, med navnet Nekkar ASA.

Etter det Sysla har fått opplyst tidligere skal selskapet operere langs kysten mellom Drøbak og Bergen, og trolig ha noe med vann og muligens vind å gjøre. Planene er imidlertid ikke spikret.