Etter en lang og betent strid ble beslutningen tatt i februar i år: Regjeringen lar Color Line flagge Kiel-fergene til NIS.

Men forskriftsendringen lar vente på seg.

Les mer om bakgrunnen i denne saken i faktaboksen under

Dette er saken

  • I slutten av februar i år ble det klart: Regjeringen lar Color Line flagge Kiel-fergene til NIS.
  • Med forskriftsendringen som er planlagt innført får de lov til å bytte fra NOR-flagg til NIS-flagg på sine skip mellom Oslo og Kiel i Tyskland.
  • Kort fortalt betyr det at Color Line vil kunne spare penger på å erstatte noen av sine norske ansatte med billigere arbeidskraft, som ikke følger norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er 685 ansatte i hotell- og restauranttjenester som rammes.
  • Endringen har vært varslet siden 2015, og ble omtalt i statsbudsjettet.
  • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at dette sikrer 2.500 arbeidsplasser, mens meningsmotstanderen i Norsk sjømannsforbund (NSF) Johnny Hansen mener at det setter 700 arbeidsplasser på spill.
  • En rapport fra Norsk sjøoffisersforbund mente at Color Line ville tape på å flagge ut.
  • En annen gjennomgang, som Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet for NSF, som Dagsavisen siterte i desember, viste at Color Line ville spart 6,6 millioner kroner i året på å flagge ut til Danmark. Det er en brøkdel av Color Lines resultat før skatt i 2017, som var på 450 millioner kroner.
  • Esa har godkjent saken, etter å ha stilt spørsmål ved lovligheten av forskriftsendringen.
  • Når Stortinget har behandlet et forslag fra Arbeiderpartiet om å utsette forskriften mens en utreder konsekvensene den vil få for andre nordiske land, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at de vil innføre forskriften.

Et forslag i Stortinget fra Arbeiderpartiet, som vil utrede konsekvensene av en regelendring for de andre nordiske landene først, forsinker planene.

22. mars i år fremmet Arbeiderpartiet et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget hvor de “ber regjeringen stille en utvidelse av Fartsområdet for utenriksferger i Norsk internasjonalt skipsregister i bero inntil en grundig utredning har konkludert med at endringen ikke har negative konsekvenser for nordiske arbeidstakere i den nordiske passasjerfarten, og at den ikke vil føre til endringer hos Norges naboland og et såkalt «kappløp mot bunnen».”

Saken ligger nå hos Næringskomiteen, som har frist på seg til 15. mai med å avgi en innstilling.

– Tør ikke love noe

Det ulmer også i Fremskrittspartiet, hvor næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen sier han er bekymret for situasjonen til de norske sjøfolkene, går mot sin egen regjering og støtter Arbeiderpartiets forslag.

Hva resten av partiet vil falle ned på i saken, tør han imidlertid ikke forskuttere.

– Jeg er optimistisk, men jeg tør ikke love noe. Det er flertallet i gruppa som avgjør dette, og det er høy fallhøyde for meg dersom jeg lover noe og det går til helvete, sa han til de tillitsvalgte i Color Line ifølge Klassekampen 11. april.

På Frp’s landsmøte i helgen vedtok partiet følgende uttalelse: «(…) Fremskrittspartiet mener at det er uheldig dersom konsekvensene av en regelendring medfører at norske sjøfolk settes på land.(…)».

Ifølge Dagsavisen sa Frp-statsråd Per Sandberg etter avstemmingen, som kun fikk noen få motstemmer, at det ikke er for sent å snu den kontroversielle regelendringen, og kaller uttalelsen er et innspill til nettopp det.

Frp vil ha mer informasjon

Frp’s næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen sier til Sysla mandag at uttalelsen fra landsmøtet ikke er bindende for partiet, og således ikke forplikter partiet til å stemme for forslag som måtte forsinke eller reversere forskriftsendringen.

– Det er ikke et vedtak, men det gir et tydelig signal om hva landsmøtet mener.

Når Næringskomiteen kommer med sin innstilling innen 15. mai, får partiene komme med sine merknader og eventuelle forslag, før saken skal debatteres i Stortinget.

Johansen vil ikke forskuttere hva partiet vil gjøre i denne saken.

– Vi har en del ubesvarte spørsmål som vi vil ta opp med sjømannsorganisasjonene og Color Line, sier han.

Hvilke spørsmål det er, vil han ikke svare på.

Dersom Frp skulle kaste seg på en omkamp om forskriften kan de for eksempel gjøre det ved å støtte Arbeiderpartiets forslag, fremme sitt eget forslag i forbindelse med behandlingen av saken i Stortinget, eller få saken utsatt til revidert statsbudsjett skal behandles.

– Ingen beslutning er tatt

Color Line, som går som det griner om dagen, har fortsatt ikke gitt noe klart svar på om de faktisk vil flagge om de to skipene, uansett om de får muligheten.

– Vi er tilfreds med å få mulighet til å velge, men vi understreker at ingen beslutning er tatt. Når forskriftsendringen er gjennomført vil vi ha en god prosess sammen med våre tillitsvalgte og deres fagforeninger, før styret fatter sin beslutning om hva vi gjør, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Helge Otto Mathisen i Color Line til Sysla.