På verftet Cemre Shipyard, litt utenfor Istanbul i Tyrkia, skal det bygges en tråler utviklet av Rolls Royce, på oppdrag av Reder Stig Remøy.

Fakta

Olympic-tråler

  • Bygget for arktiske forhold
  • Lengde: 70 meter
  • Mannskapskapasitet: 29 personer
  • Full-elektrifisert
  • Hybrid fremdriftsanlegg – HSG
  • PM energieffektive trålvinsjer
  • Promas styresystem

– Dette er en ny og moderne generasjon av trålere, der planleggingen har foregått under konseptet «smartere, grønnere og sikrere». Med vekt på lavt energibruk og reduserte utslipp føyer båten seg inn i vår strategi om bærekraftig havbruk, sier Stig Remøy i en pressemelding.

Det er Rolls Royce som har utviklet tråleren, og ifølge Olympic har lagt vekt på at mye av utstyret om bord skal komme fra lokale leverandører på Sunnmøre.

Tilsammen skal norske leverandører få kontrakter for ca 150 millioner kroner, ifølge meldingen.

Tåler arktiske forhold

Tråleren skal kunne tåle operasjoner i arktisk farvann og har fiskerettigheter og kapasitet for hvitfisk og reker.

Planen er at den skal erstatte fartøyet Nordøytrål som ble bygget i 2001. Remøy sier i meldingen at innkjøpet også er et steg på veien mot å utvide bredden i virksomheten.

– For oss er dette et viktig steg for å befeste bredden innen vår marine virksomhet, der både arktisk og antarktisk fiske vil spille en vesentlig rolle i fremtiden, sier Remøy.

Olympic har opsjon på ytterligere ett fartøy fra det tyrkiske verftet.