Norges oljefond offentliggjorde tirsdag at de har svartelistet fire rederier for beaching fra det gigantiske investeringsfondet.

Praksisen hvor skip blir rent opp på langgrunne strender ved høyvann og hugget har blitt kritisert fra flere hold. Årsaken er risikoen det innebærer for ansatte og miljø ved å gjøre jobben uten faste installasjoner.

Oljefondets etikkråd anser at selskap som faser ut skip på denne måten kan sies å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade.

Asiatiske rederier

I sommer anbefalte etikkrådet å utelukke de to bulkrederiene Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL fra Thailand, det sørkoreanske bulk- og LNGrederiet Korea Line Corporation (KLC) og det taiwanske containerrederiet Evergreen Marine fra Statens pensjonsfond utland.

Disse rederiene har i flere år kvittet seg med utrangerte skip ved å sende fartøyene til opphugging på strender i Bangladesh og Pakistan. Etikkrådet tror heller ikke selskapene vil slutte med denne praksisen, og svartelister nå selskapene.

I avgjørelsen er også Pan Ocean, et sør-koreansk rederi som eier og opererer bulk-, container og tankskip satt under observasjon for samme praksis. Selskapet skal ha meldt at de vil forsøke å unngå dette fremover.

Oljefondets avgjørelse som ble offentliggjort i går ble først meldt av danske Shippingwatch.

Økte ulykkestall

Ulykkestallene økte også i fjor hos verft som hugger skip på strendene, og interesseorganisasjon NGO Shipbreaking har meldt om en særdeles dyster utvikling i Chittagong i Bangladesh.

Her i Norgen har rederiforbundet sagt nei til beaching og fraråder sine medlemmer å hugge skip slik.

I 2016 også kom nye EU-regler som setter strenge krav til huggefasiliteter. Retningslinjene gjør det klart at en strand ikke er et passende sted for en høy-risiko tungindustri med farlig avfall. Verftene må søke om å bli EU-godkjente verft som europeiske rederier kan bruke.

Man skip har derfor byttet ut det europeiske flagget kun uker før ankomst på et asiatisk opphuggignsverft.

I etikkrådet til Oljefondet vil grunnlaget vurderes på nytt for de ekskluderte selskapene dersom rederiene ikke sender skip til beaching de fire neste årene.