– Innføres regjeringens forslag om nettolønn for sjøfolk i utenriksfart er det først og fremst veldig positivt for norske sjøfolk. Sjøfolkene blir mer rett og slett mer konkurransedyktige enn de var i går, sier Harald Fotland, sjef for Odfjell Tankers.

– Dette er det mest positive som har skjedd i norsk maritim politikk på lenge.

Onsdag morgen kom budsjettlekkasjen om at regjeringen vil endre reglene for å få flere nordmenn i utenriksfart. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det innføre full nettolønnsordning for norske sjøfolk på spesialiserte NIS-skip i utenriksfart som kjemikalietank, LNG og roro.

Les også: Har ikke vært færre norske sjøfolk på nettolønn siden 2011

Harald Fotland. Foto: Odfjell SE

– Odfjell er i ferd med å overta et kjemikalieskip og har allerede besluttet at dette skal føre norsk flagg. Mange andre rederier vil nok gjøre tilsvarende betraktninger fordi nettolønnsordningen vil gjøre norske sjøfolk betydelig mer konkurransedyktige.

Kan dette bety at Odfjell tar om bord flere nordmenn? 

– Vi har ikke sett vilkårene enda, så det er for tidlig å si når vi ikke vet rammebetingelsene. Med det er helt klart at dette styrker konkurransekraften til norske seilende.

Av Odfjells rundt 2000 sjøfolk har de 120 norske.

– Vi har ikke sagt opp en eneste, men vi har unnlatt å fylle på i bunn når noen har sluttet eller gått av med pensjon. Slik har vi gradvis nedskalert til rundt 100 norske sjøfolk. På kontoret i Bergen nedbemannet vi også med rundt 100 personer i 2015.

Trenger sjøfolk på rederikontoret

I kjemikalietankrederiet anslår Fotland at rundt 40 prosent av de landansatte som jobber med operasjon og teknisk har en seilende bakgrunn.

– En av hovedårsakene til at vi har norske sjøfolk er for å produsere kompetanse til landorganisasjonen. Vi rekrutterer fra sjøen for å få denne erfaringen inn på rederikontoret. Dette har vært en bevisst politikk i mange år.Nå ser regnerstykket med å bruke norske sjøfolk langt bedre ut enn det var i går.

Ifølge Fotland er regjeringens forslag en god nyhet for skipsfarten.

– Vi tror dette kan være en stimulans for NIS-flagget og et insentiv for redere til å bruke norsk flagg.

Ringvirkning

Han tror regelendringene gir ringvirkninger utover sjøfolkenes og rederienes situasjon. Flere skip på norsk flagg og en vital norskbasert rederinæring mener Fotland er en forutsetning for at den norske maritime klyngen skal overleve og utvikle seg i et krevende marked

– I dag kjøper vi pumper fra Framo, vannrenseanlegg fra Norwater i Kvinnherad, maling fra Jotun, styremaskiner og vinsjer fra Rolls Royce. Vi har IT-løsninger fra norske bedrifter, bruker norske konsulentselskaper, norske skipsmeglere og DNV GL. Vi samarbeider med både NHH og NTNU, ramser Fotland opp.

– Hadde vi vært et annet sted i verden hadde vi ikke gjort det. Da hadde vi samarbeidet med aktører der vi var. Rederiene er en bærebjelke som stimulerer resten av den maritime klyngen.