Omsetningen endte på 239 millioner dollar i første kvartal, som er en nedgang fra 243 millioner dollar i samme periode i 2017.

– Første kvartal 2018 var et aktivt kvartal for Odfjell, med overtakelse og tilbakelevering av flere skip. Kjemikalietankmarkedet er fremdeles ufordrende, men vi fortsetter å utkonkurrere markedet, det skriver Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE.

Driftsresultatet (EBITDA) for kjemikalietankskip-delen viser positive 27 millioner dollar, ned fra 36 millioner dollar i samme periode i fjor.

Selskapet skriver at de forventer en gradvis forbedring i markedet, og at denne vil komme i andre halvår av 2018.