Oceanteam har fått en langtidskontrakt på levering av utstyr, ingeniørarbeid og personell til et selskap som utplasserer strømkabler til havs.

Fornyet samarbeid

Mobilisering og demobilisering skal skje på Oceanteams fasiliteter i Velsen Noord i Nederland. Prosjektet skal gjennomføres nå i sommer. Kunden er ikke oppgitt i meldingen fra selskapet.

– Oceanteam har akkurat fornyet samarbeidet med denne kunden, dermed har vi bevist at mange års partnerskap er mulig i vår bransje. Vi er svært fornøyde med å ha vunnet denne kontrakten og er overbevist om at en av nøkkelfaktorene i vårt samarbeid er tilliten vi har bygget, sier daglig leder Lex van Doom i Ocean team i meldingen.

Oceanteam har også levert kabelleggingsutstyr til en annen kunde.

Verdien på kontraktene er ikke oppgitt.

Krevde gransking

I mai fikk Oceanteam en langsiktig kontrakt som inkluderte havnefasiliteter, «loadouts» og lagring av kabler på Oceanteams kabellagringsfasiliteter i Velsen Noord i Nederland.

Tidligere i sommer gikk aksjonærer i Oceanteam ut og krevde offentlig gransking av styreleder og adm. dir. i selskapet.

Noe av problemet skal ha vært manglende revisjonsbevis fra ledelsen angående transaksjoner med nærstående parter, ifølge Finansavisen.