Det melder Sjøfartsdirektoratet torsdag.

Kystverket kunngjorde at man ville vurdere muligheten for å etablere områder for testing av teknologi og operasjoner for autonome fartøy i tilknytning til arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029. Det var i denne forbindelsen det ble tatt initiativ for å få etablert et testområde i Hortensområdet.

Horten er et viktig område for testing fordi det blant annet ligger i tilknytning til et område hvor YARA, i samarbeid med Kongsberg Maritime, har planer om å etablere en rute for frakt av gods på kjøl med skipet YARA Birkeland, melder Sjøfartsdirektoratet.

Det første testområdet i Trondheim åpnet i 2016, som det første i verden. I september ble det kjent at Storfjorden i Sunnmøre også ble testfjord.