Ved utgangen av januar i år, var det totalt 1340 helt- eller delvis ledige sjøfolk registrert hos NAV.

Det var flere enn det har vært på noe tidspunkt, siden nedturen offshore startet etter sommeren 2014.

Rekord etter rekord

– Utover eventuelle sesongsvingninger vil jeg tro vi ser en del effekter av nedgangen innen olje her. Mange supplyskip ligger jo nå til kai langs kysten på Vestlandet, og det er nok hovedforklaringen på den økende ledigheten vi ser innen maritime yrker de siste årene vil jeg tro, sa seniorrådgiver Johannes Sørbø hos NAV til Sysla Maritime sist vi omtalte ledighetsstatistikken.

Fakta

Ledighetstallene fra NAV

  • Tallene fra NAV er ikke fullstendige, siden de bare registrerer navigatører, maskinister, matroser og motormenn.
  • Andre grupper sjøfolk, slik som elektrikere, kokker og forpleining blir ikke fanget opp i ledighetsstatistikken for sjøfolk på den måten NAV klasifiserer yrker.
  • Derfor er de reelle ledighetstallene for sjøfolk høyere.
  • Sysla har tidligere skrevet at over 1000 norske sjøfolk har mistet jobben de siste to årene.
  •  I siste utgave av Maritim Logg, anslår sjømannsorganisasjonene selv at 1500 sjøfolk er oppsagt eller permitterte siden aktivitetsfallet offshore i 2014.

Da viste tallene for desember i fjor en foreløpig rekord, på 1163 ledige.

Tallene fra NAV viser ikke hele bildet (se fakta).

De tre største offshore-rederiene i Norge sa alene opp over 2100 ansatte i fjor. Her var imidlertid brorparten etter alt å dømme utenlandsk mannskap.

– Vanlig sesongmønster

Det er uansett grunn til å tro at antallet ledige registrert hos NAV vil øke i perioden vi nå går inn.

– Generelt er det gjerne slik at ledigheten øker i starten av året, særlig i januar, blant annet fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet. Så går ledigheten gjerne litt ned utover våren ettersom flere av de som blir ledige i starten av året kommer i jobb igjen, sier seniorrådgiver Sørbø hos NAV.

Om sommeren øker så gjerne ledigheten igjen både fordi en del arbeidskontrakter igjen går ut etter første halvår, og naturligvis også fordi flere nyutdannede da kommer og melder seg ledig.

– Dette er vanlige sesongmønster når vi ser på ledigheten samlet, men det er mulig det er noen andre sesongmønster inne for maritime yrker.