– Med denne kontrakten tar vi et nytt og viktig steg innen havbruk. Dette er et relativt nytt satsingsområde for oss, men et markedssegment hvor vi har kunnet overføre kunnskap og erfaring bygd opp over mer enn 20 år, sier salgssjef Stig Flem i Maritime Partner i pressemelding.

Etter år etter forrige levering, bestiller Kristiansundselskapet Abyss Aqua et nytt hurtiggående fartøy for havbruk av Maritime Partner.

– Vi er svært takknemlige og glade for at Abyss Aqua kommer tilbake til oss etter at de har fått erfart egenskapene og kapasitetene til Fosna Triton.

Maritime Partner måtte snu seg mot andre segment da offshorenedgangen skapte hull i produksjonen som var vanskelig å dekke opp.

I fjor kunne båtbyggerne juble over kontrakten på sin første katamaran på rett under 20 millioner, og de tok sitt første steg inn i oppdrett med leveringen til Abyss.

Samme lest

Det 15 meter lange fartøyet har en toppfart på 35 knop. Designet ALUSAFE 1500 LDV er tilsvarende som båten som ble overlevert  i fjor.

– Det er stor og tøff konkurranse i denne bransjen, men vi ser for oss fortsatt vekst. Det handler om å ta marked, og da må man ha rett kompetanse og rett utstyr, sier Øystein Kjønhaug, daglig leder i Abyss Aqua i samme pressemelding.

– Fosna Triton har absolutt levert til forventningene. Båten er et offshorekonsept, og er faktisk i særklasse i forhold til det som lages av oppdrettsbåter i Norge i dag.

Med gode fartsegenskaper kan den dekke et stort område med flere små og plutselige oppdrag i løpet av en dag, som for eksempel ved en potensiell rømming fra et oppdrettsanlegg.

Den er klassifisert av Sjøfartsdirektoratet for bruk i liten kystfart, det vil si at den kan gå utaskjærs og operere langs hele norskekysten.

Klar for hav-oppdrett

Båttypen passer til inspeksjonsdykking på skrog og nøter, men er også tilpasset fremtidige anlegg for hav-oppdrett.