I løpet av årets tre første måneder ble driftsinntektene på 1,77 milliarder kroner Det er ned fra 2,03 milliarder i første kvartal i fjor.

Nedgangen på 12 prosent fra det ene året til det andre, kan ifølge Vard knyttes til aktivitetsnedgangen på de norske verftene.

Driftsresultatet (Ebidta) gikk ned til 40 millioner kroner i første kvartal, fra 57 millioner i samme periode året før.

På bunn ble resultat før skatt rødt, med et tap på 23 millioner kroner i første periode i år, mot et overskudd på 43 millioner i samme kvartal i 2016.