– Vi åpner for at folk som har lyst til å jobbe på Mongstad skal få anledning til det, det er behov for ressurser der, sier administrerende direktør Kurt Andreassen i CCB til Sysla.

Han er usikker på hvordan responsen blir.

– Det er snakk om en stor avstand, ni mil å kjøre for dem som bor her, så vi får se.

En fjerdedel har sluttet

Allerede i september i fjor, varslet CCB at over 100 kan miste jobben på basen på Ågotnes i Sotra utenfor Bergen. Noe av nedbemanningen er allerede gjennomført, mens resten vil være sluttført i løpet av året.

– Vi er ferdig med 25 prosent gjennom naturlig avgang og utfasing av innleide. Vi er i forhandlinger med klubbene om hvem som skal gå i disse dager, basert på kriterier vi tidligere har blitt enige om, sier Andreassen.

Fakta

Coast Center Base (CCB)

  • Lokalisert på Ågotnes i Fjell kommune
  • Baseselskapet eies 50/50 av Bernh. Larsen Holding AS og Norsea Group AS.
  • Har vært hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene i Tampen-området i Nordsjøen.
  • Statoil samler forsyningsaktiviteten til feltene i Nordsjøen på Mongstad og Dusavik i Stavanger.
  • CCB gjennomfører i tillegg vedlikehold av rigger og og er et senter for subsea-virksomhet. Denne aktiviteten vil fortsette som før.

I sluttforhandlinger

Oppsigelsene vil bli sendt ut i mai. Hovedårsaken til nedbemanningen er at basen på Ågotnes har mistet forsyningsaktiviteten til Statoil-feltene. Den blir i stedet flyttet til Mongstad, der CCB har fått kontrakten. Tidligere var det Mongstadbase som sto for forsyningsaktiviteten her, og i februar varslet CCB oppkjøp av Mongstadbase.

–  Vi er inne i en prosess med Mongstadbase. Transaksjonen er ikke gjennomført, men vi håper den er sluttført i løpet av våren. Da regner vi med at det vil være behov for det meste av ressurser som er der ute, sier Andreassen.

Venter på seilingsplan

Hvor mange ansatte som trengs på Mongstad vet han ikke ennå.

– Vi avventer endelig seilingsplan fra Statoil. Den vil være bestemmende for organiseringen av arbeidet. Blir det mye kvelds- og nattarbeid, må vi ha en annen bemanning, sier han.

– Men 1. juli er ikke så lenge til?

– Det er jeg fullstendig klar over. Å overta og få i gang aktiviteten fra da, vil gå bra. Vi har en plan for det.

Få rigg-oppdrag

På Ågotnes har CCB hatt forsyningsaktivitet, vedlikehold for subsea-industrien og rigg-service som hovedaktiviteter, i tillegg til eiendom.

Flytting av forsyningsaktiviteten og nedgang i oljeindustrien, gjør at Andreassen ikke ser for seg et oppsving med det første.

– Nedjusteringen vi legger opp til, vil bli permanent.

Kun en rigg er inne på basen nå, COSL Pioneer, som ligger i opplag.

– I tillegg til at forsyningene flyttes, får vi de markedsmessige konsekvensene av at riggmarkedet har endret seg. Det er ikke en kø av oppdrag med rigger som skal inn til vedlikehold, sier CCB-sjefen.

Økning på Mongstad

2014 ble CCBs nest beste år, med en omsetning på en milliard. Slik blir ikke det ikke i år

– 2015 vil se veldig annerledes ut. Vi vil få lavere omsetning og lavere resultat enn de siste årene.

Om tiden fremover, sier han dette:

– På Mongstad vil det skje en aktivitetsøkning, der vil det være stabilt og bra. Ågotnes vil være preget av utviklingen til oljeprisen, og vil i enda større grad lene seg på ettermarkedsaktiviteter for subsea-industrien. Selv om det er nedbemanninger og justeringer også innen subsea, er aktiviteten her ute for undervannsmarkedet langsiktig, og vil være her i mange år.