Fakta

Flytende naturgass

  • LNG – Liquified Natural Gas – er flytende naturgass som hovedsakelig består av metan.
  • For at gassen skal bli flytende må den kjøles til under -160°C. Volumet reduseres da ca. 600 ganger, og muliggjør effektiv transport og lagring.
  • LNG blir hovedsakelig benyttet for å forenkle frakt av gass over store avstander i spesialbygde gasstankskip.
    Kilde: Wikipedia

Flytende naturgass (LNG) som alternativt drivstoff til tungolje har de siste årene blitt mer populært.

En oversikt fra DNV GL fra viser at 121 skip seiler med LNG som primærdrivstoff, med 127 skip under bygging eller planlegging med levering før 2020. Dette er en oppgang fra 100 seilende og 101 under bygging i 2017.

Fortsatt er det en pitteliten andel av de 55.000 skipene verdens flåte utgjør, men satsingen er ganske ny, og økende.

Nådde milepæl

Gassleverandøren Skangas presenterer i dag at de i 2017 for første gang bunkret 1000 skip med LNG som drivstoff i løpet av et år. Dette er milepæl for det Tananger-baserte selskapet.

– Etterspørselen for LNG er stigende i det nordiske maritime markedet, skriver selskapet i en pressemelding.

61 av de 121 LNG-drevne skipene i bruk er norske.

Konteinerskipet Wes Amalie går på LNG.

Omstridt avgift innført

I fjor høst ble det rabalder da regjeringen vraket avgiftsfritaket LNG-skip hadde. Naturgass som drivstoff til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart og for offshorefartøy hadde ingen CO2-avgift, noe de ble pålagt i budsjettet.

Både miljø- og næringsorganisasjoner mente at dette var et feiltrinn, og man så organisasjoner som Bellona og Norsk olje og gass stå på samme side.

Skip med LNG-motorer har 20-30 prosent lavere CO2-utslipp, omkring 85 prosent lavere NOX-utslipp og ingen partikkel- eller svovelutslipp, mente gruppene bak et brev til Stortinget.

Avgiften endte med å bli innført, med en pris på en krone per standard kubikkmeter i innenriksfart for 2018 og 1,06 kroner per standard kubikkmeter offshore.

Flex Endeouver går på LNG.

Økning i år

CO2-avgiften ser ikke ut til å stoppe skipene fra å fylle på nytt, ifølge Skangas’ observasjoner.

De opplever større trykk enn i fjor.

– Allerede har antallet bunkringoperasjoner vi har utført for det marine markedet vært høyere enn hele første kvartal i 2017, sier Gunnar Helmen, salgssjef i Skangas i pressemeldingen.