Den siste kranleveransen for håndtering av større arbeidsbåter skal installeres på et 58,5 meter langt service operasjonsfartøy.

– Kontrakten innebærer den største daviten vi har laget med ett løftepunkt, sier Vestdavits utviklingsdirektør Atle Kalve.

Utover det er bergensleverandøren hemmelighetsfull. Om både kunde og verdi, da de sendte ut en heller kryptisk pressemelding.

– Vi har laget utstyret ferdig, testet det og levert det. Men for kunden er det forsinkelser i prosjektet. Antagelig ser vi ikke utstyret i bruk før om et år.

Bergensbedriften leverer daviter, kranene som sørger for at liv- og lettbåter settes trygt på sjøen og holdes klar av skroget.

– Vestdavit har levert større daviter, men PAP-16000 er så langt vår største med ett løftepunkt.

Når fartøyet med den første leveransen av PAP-16000 endelig kommer i sving, skal kunden bruke fartøyet i offshoreindustrien i Nord-Europa.

Tenke nytt

Å heise lettbåter er ikke bare rett opp og ned.

Mens halvparten av selskapets omsetning for få år siden var fra oljerelatert virksomhet, er Vestdavits aktivitet i dette markedet nå 20 prosent.

Med nye segmenter, flere markeder og andre skipsdesign står leverandøren ofte overfor utfordringer som må løses. Slik som for skip som er designet nærmest som en trekant og omtrent uten skuteside.

– Offshoremessig skjer det lite, men det er andre prosjekt som har kommet opp, sier Kalve.

– Det er flere spennende ting som skjer innen vind og utbygging av vindparkene. Internasjonalt er det mye på gang mot kystvakter og marine.

Beholde kompetanse

Selskapet har merket offshoresvikten på tallene. Resultat før skatt ble 8,3 millioner kroner i 2016 mot 18,8 millioner kroner året før.

Fra en omsetning på 148,4 millioner kroner i 2015 falt det til rundt 127 millioner kroner i fjor. Nedgangen var ifølge adminstrerende direktør Rolf Andreas Wigand ventet. 

– Vi har en liten nedgang på grunn av vedvarende svikt i offshoremarkedet. Men vi har klart å veie opp for mye av det ved å redusere oljeavhengigheten betydelig, sier Wigand.

– Vi har derimot sett en fin utvikling i servicemarkedet og innen offentlig sektor internasjonalt.

Driftsresultatet svekket seg også i fjor. I 2016 gikk det ned til 8,3 millioner kroner fra 17,8 millioner kroner året før. 

Mens inntektene skrumpet inn, har kostnadene vært de samme. Leverandøren har beholdt mannskapet gjennom stormen.

– Vi har valgt å beholde bemanningen. Vi mener det er viktigere å beholde kompetansen i selskapet med en stabil arbeidsstokk, enn å redusere kostnadene.

Det er ifølge Wigand mange prosjekter under oppseiling og ambisjonene er høye.

– Det var et travelt år i fjor, med mye spennende som vi i 2017 vil få se resultatene av. Alt i alt har det gått bra.