Sigmund Larsen har i lang tid hatt tett dialog med myndighetene i Bangladesh for å sikre ferskvann gjennom nye løsninger. Det skal komme lokalbefolkningen til gode.

Gründerens idé med EnviroNor er å rense kloakk og avløpsvann eller omgjøre sjøvann til drikkevann ved å forlenge tankskips levetid med å bygge om utrangerte fartøy til flytende vannrenseanlegg.

Opptil 16 millioner

Selskapet driver Larsen fra sitt hjem på Frekhaug utenfor Bergen. Men gründeren har besøkt alle verdensdeler og fortalt om konseptet.

I Bangladesh har selskapet sikret seg to intensjonsavtaler med myndighetene på pilot/mulighetsstudier.

– Vi har et estimert budsjett på 8 millioner kroner per studie, forteller Larsen.

Det ene studiet er for rensing av elvevann og det andre studiet er for et større flytende anlegg for rensing av kloakk og avløpsvann.

– Ryktene sprer seg og vi har allerede mulige kunder som venter på resultatet av studiene.

I tillegg vil selskapet gi tilbud på to skip for desalinering, altså bruke et fartøy for å omdanne sjøvann til ferskvann.

– Det er faktisk det første anbudet vi har sett for desalineringsskip.

Det kommer godt med for selskapet.

Tomt i kassa

Pengesekken var egentlig tom allerede i fjor, men ved å dra igang en skikkelig finansieringdugnad gjennom Facebook og LinkedIn klarte gründeren å skrape sammen nok penger til å fortsette driften.

I år kjørte han en ny runde med såkalt “crowd funding” og fikk inn 2,25 millioner kroner. Larsen merker at stadig flere ønsker å være med på EnviroNor-prosjektet.

Nå står Bangladesh-oppdraget for tur.

– Inntektene fra mulighetsstudiet gir penger i kassen, men det er ikke mening at dette skal gi noe overskudd. Det vil dekke påløpte kostnader og det vil gjøre livet en god del lettere.

EnviroNor-gründeren vil benytte overkapasiteten i tankskip, og mener gjenbruk av skip som fortsatt har 20-40 års levetid igjen, kan være med på å løse et globalt problem med vannmangel.

På lag med Aibel

EnviroNor-selskapet er en mann alene. Samarbeidspartnere og nettverk er avgjørende for å komme videre.

I vinter dro Larsen i land en samarbeidsavtale med Aibel. Hvis oppdragene tikker inn skal Aibel være gjennomføringskraften til å realisere konseptet.

– I tillegg til de prosjektene som er nevnt arbeider vi med 4-5 prosjekter som vi er svært aktuelle. Dette er selvfølgelig på konkurransemessige vilkår.