– Vi har hatt en god ordreinngang i år. Ved slutten av andre kvartal i år hadde Vard 39 fartøy i ordreboken. 30 av disse er av Vard Design, sier Hege Akselvoll, kommunikasjonsansvarlig i Vard.

– Etter dette har vi sikret oss enda flere kontrakter. Men vi har fortsatt behov for nye oppdrag på flere av verftene våre, og det jobbes iherdig i våre design- og salgsavdelinger for å skaffe nye oppdrag.

Designavdelingen i selskapet, Vard Design, har i år økt antall ansatte med cirka 30 prosent.

– Våre nyansatte er nå i ferd med å starte opp i sine nye jobber her. Vi har ikke utlyst flere stillinger ved Vard Design per dags dato, men en skal ikke se bort i fra at vi kan ansatte flere etter hvert. Vi har også utlyst et par stillinger ved Vard Aukra og Vard Electro, sier Akselvoll.

Mange måtte gå
Men flere har også mistet jobbene sine i selskapet.

I løpet av 2015 gikk antall ansatte i Vard i Norge ned med totalt 140 ansatte ved verftene og spesialselskapene.

– Nedgangen skyldes naturlig avgang, ansatte som selv sa opp sine stillinger, samt oppsigelser. På konsernnivå gikk antall ansatte ned fra 11.779 ved utgangen av 2014 til 9.957 i slutten av 2015 grunnet lav ordreinngang i 2015 og færre skip i ordreboken.

Vard har totalt ni verft og en rekke spesialselskaper rundt om i verden.

– På grunn av tett samarbeid mellom verftene kan vi i stor grad unngå permitteringer ved at ansatte bistår på søsterverft når det er roligere perioder på egen lokasjon. Men i år har ikke permitteringer vært til å unngå, sier Akselvoll.

Avansert dykkerfartøy
Selskapet er i dag i sluttfasen med bygg 818 ved Langsten-verftet i Tomrefjord; et avansert dykkerfartøy på bestilling fra den franske oljeservicegiganten Technip.

Fartøyet, som har fåttnavnet Deep Explorer, er 156 meter langt, 27 meter bredt, og spesialbygget for krevende farvann.

– Deep Explorer skal overleveres kunden i løpet av høsten. Nå pågår siste tester og ferdigstilling, sier Akselvoll.

Flere cruiseskip
Vard Langsten er nå godt i gang med forberedelsene til byggingen av to ekspedisjonscruiseskip for det tyske rederiet Hapag-Lloyd Cruises. De har også et offshorefartøy i ordreboken som skal leveres sommeren 2017, samt noen ombygginger.

Vard Søviknes skal bygge fire cruiseskip for franske Ponant. Samme verft har også en tråler og to dykkerstøtteskip under bygging, mens Vard Brattvaag i 2017 skal levere to konstruksjonsfartøy til Topaz.

Mer i ordreboka
Ved utgangen av årets andre kvartal hadde Vard en samlet ordrereserve på cirka 12 milliarder kroner, noe bedring fra utgangen av 2015 da selskapets ordrebok var verdt 10,2 milliarder. Ved slutten av 2014 var tilsvarende tall 17,7 milliarder.

Vard jobber nå med utvikling av nye markedssegmenter. Selskapet har i 2016 lagt frem sin nye strategi og forretningsplan.

– Vi satser på spesialfartøyer for blant annet service av havvindmøller, ekspedisjonscruise og oppdrettsnæringen fremover, sier Akselvoll.

Flere i bedriften som leser Sysla Maritime? Alle som leser mer enn et par saker i uken vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla så send oss en epost.