– Denne avtalen er i tråd med vår uttalte strategi om jobbe sammen med partnere for å gjøre fjernstyrte og autonome skip til virkelighet. Jeg er overbevist om at den maritime industrien har mye å lære gjennom å jobbe sammen med eksperter som Google, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce i en pressemelding.

Tirsdag avslørte selskapet at de har signert en avtale med Google for å videreutvikle sitt system for intelligent overvåking av et skips omgivelser. Dette systemet gjør eksisterende skip tryggere og er også vesentlig for at autonome fartøy skal bli realisert.

Oppdager, identifiserer og følger

Avtalen ble signert i dag på Google Cloud Summit i Stockholm, og er trolig den første av sitt slag i den maritime næringen, skriver Rolls-Royce i pressemeldingen. Den åpner for at Rolls-Royce kan ta i bruk Googles utviklingsplattform for maskinlæring, Cloud Machine Learning Engine, for å videreutvikle systemet som bruker kunstig intelligens til å analysere omgivelsene til et skip.

Systemet oppdager, identifiserer og følger objekter som et skip kan møte.

– Intelligent overvåking av omgivelsene på sjø og i havn trengs for å utvikle autonome skip, men de er like viktige for dagens skip ved å gjøre dem tryggere og mer effektive å manøvrere for mannskapet. Gjennom samarbeidet med Google Cloud så kan vi gjøre disse systemene bedre, raskere – og dermed redde liv på havet, sier Karno Tenovuo, SVP Ship Intelligence i Rolls-Royce.

Samarbeider også med Stena Line

Samarbeid om autonome skip er heller ikke noe nytt for Rolls-Royce. I mars i år avslørte selskapet at de hadde signert en avtale med svenske Stena Line om utvikling av et intelligent overvåkingssystem.

– Rolls-Royce har jobbet med å teste og utvikle hvordan informasjon fra sensorer på skip kombinert med andre datakilder kan utnyttes på en god måte for å få best mulig oversikt over et skips omgivelser. Pilotprosjekter, som dette vi nå skal i gang med sammen med Stena Line, vil ta utviklingen videre, sa Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce – Marine den gang.

Bruker Googles programvare

Maskinlæring er enkelt sagt et sett algoritmer, verktøy og teknikker som etteraper menneskelig læring for å løse spesifikke problemer. Googles plattform Cloud Machine Learning Engine bruker den samme programvaren som finnes i mange av Googles produkter, som bilde- og stemmesøk.

Rolls-Royce skal bruke Google Clouds programvare for å lage særegne maskinlæringsmodeller som kan tolke og gjenkjenne maritime datasett som Rolls-Royce definerer. Årelang erfaring fra bransjen vil bli tatt i bruk for å utvikle relevante og gode nok modeller til å være statistisk signifikante.

Som en del av prosessen skal modellenes antakelser evalueres opp mot virkeligheten, og videre raffineres. Ved å benytte programvare i Googles sky, så åpner det for mange, globale brukere. Dermed kan modellene etter hvert testes på enormt store datamengder. Dette blir viktig når autonome skip blir alminnelig.