Fakta

NOR og NIS

  • I 1987 ble Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) etablert, sideordnet med Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
  • Intensjonen var at norskeide skip registrert i utlandet skulle bli overført til NIS, og derved tilbakeført til norsk flagg.
  • Regler om NOR finnes i sjøloven av 1994 kap. 2, mens NIS er regulert i en spesiallov av 12. juni 1987. Begge registrene er landsdekkende og administreres fra samme kontor i Bergen.
  • Både NIS og NOR stiller krav til skipenes sikkerhet og sjødyktighet.
  • Den viktigste forskjellen mellom dem er at skip kan registreres i NIS på grunnlag av en løsere tilknytning til Norge enn den som kreves for registrering i NOR, og at NIS-skip stilles friere enn NOR-skip i forhold til visse deler av norsk lovgivning, blant annet lovgivningen om mannskapets lønns- og arbeidsforhold.
  • På den annen side kan NIS-skip ikke føre last eller passasjerer mellom norske havner eller gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet og SNL

Tidligere i år satte Norge ny rekord for skip som seiler under Norges to flagg. Det finnes veldig god statistikk på antallet skip med norsk flagg, men statistikken over antallet norske sjøfolk glimret med sitt fravær i snart ti år.

Statistisk sentralbyrå sluttet å føre statistikk i 1998, og Rederiforbundet sluttet å hente inn bemanningstall i 2009.

Nå har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besluttet å samle inn statistikken igjen.

– Det er viktig å ha en samlet oversikt over hvor mange som jobber på sjøen, ikke minst for å se hvordan utviklingen av norske sjøfolk har vært over tid, sier Isaksen til Sysla.

Dårlig statistikkgrunnlag

Beslutningen ble tatt etter at Sysla for to uker siden skrev om det dårlige statistikkgrunnlaget over norske sjøfolk.

– Jeg bet meg merke i den saken, og den korte oppsummeringen er at den oversikten burde vi hatt, sier Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen i heis. Foto: Gerhard Flaaten / Sysla

Flere Sysla har snakket med, mener at det manglende statistikkgrunnlaget henger sammen med at Direktoratet for sjømenn ble nedlagt i 1991. Direktoratet ble lagt ned som følge av opprettelsen av NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) i 1987.

Fra NIS ble innført og frem til 1990 viser tallene at antallet utenlandske sjøfolk i den norske handelsflåten overgikk antallet norske etter NIS-ordningen ble innført.

Derfra finnes det kun anslag over det totale antallet norske sjøfolk.


Tror nettolønnsordningen har holdt antallet stabilt

Flere har tatt til orde for at en slik statistikk burde finnes, deriblant leder i Sjømannsforbundet Johnny Hansen. Han etterlyste en oversikt over utviklingen av antallet norske sjøfolk på NIS-skip.

– Jeg er bekymret for at den er negativ, sa Hansen til NTB i februar.

De siste årene har myndighetenes nettolønnsordning, hvor rederiene får kompensasjon for å bruke nordmenn på skipene sine, bidratt til at sysselsettingen av nordmenn har gått opp i NIS, men ned i NOR (Norsk ordinært skipsregister).

Leder i Sjømannsforbundet, Johnny Hansen. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

Næringsminister Isaksen tror at denne ordningen har opprettholdt antallet norske sjøfolk.

– Jeg tror at antallet sjøfolk har holdt seg stabilt på grunn av nettolønnsordningen, og nå går ledigheten også ned for dem. Vi har klart å komme oss igjennom en av de største økonomiske krisene i Norge, med et maritimt miljø som skal vokse igjen, sier Isaksen.

SSB har fått oppdraget fra Næringsdepartementet om å lage statistikkene, og Isaksen venter svar før sommeren.

Oversikten vil romme alle sjøfolk som er registrert som arbeidstakere i Norge. Det er uklart hvor langt tilbake i tid den nye statistikken vil gå. Statistikken skal også samles inn i fremtiden.