Fergeselskapet Fjord1 har bestilt navigasjonssystemet Autocrossing i tillegg til propeller og tilhørende krontrollsystem til tretten nye ferger. I kombinasjon sørger systemt for automatisk kryssing av fjorder, og minimerer energiforbruket.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Fergeselskapene har avtalefestede begrensninger på energiforbruk som er gitt av myndighetene. Det nye systemet, produsert av Rolls Royce, skal sørge for at overfarten blir jevnere og gjøre det enklere å beregne fergenes energiforbruk.

– De reisende får ta del i den mest miljøvennlige og moderne samferdselsløsningen som har vært i norske fjorder, og teknologien fra Rolls-Royce hjelper oss med realisere dette, sier Dagfinn Neteland, adm. direktør i Fjord1 i meldingen.

Sikkert og effektivt

Fjord1 har for tiden tretten nye ferger som er under bygging. Syv av disse bygges i Tyrkia, mens seks bygges i Norge.

– Fem av de nye fergene skal i drift i et av de to definerte testfjordområdene for autonom sjøtransport i Norge, ved Storfjorden på Sunnmøre. Det er en perfekt lokasjon, fordi Autocrossing-systemet vårt er et steg på veien mot større grad av autonom og fjernstyrt navigasjon, sier Andreas Seth i Rolls-Royce.

Det autonome systemet skal tilpasse driften av propeller etter forholdene i fjorden. Blant annet kan propellene vri bladene til seilstilling, slik at propeller som ikke er i bruk gir minst mulig motstand.

Systemet skal overvåkes av kapteinen, og kan overstyres av mannskapet. Hvis ingen er i stand til å ta kontroll over systemet vil fergen stanse i trygg avstand fra land.