Det viser et regnestykke fra prosjektet Hydrogenregion Sogn og Fjordane, der fylkeskommunen har tatt mål av seg til å gjøre regionen til ledende i utvikling og bruk av ny hydrogenteknologi i samferdselssektoren, skriver Bergens Tidende.

19 nye elektriske ferger

For to år siden ble den helelektriske bilfergen MF «Ampere» satt inn i sambandet Lavik-Oppedal.

Nå har fergeselskapet Fjord1 hele 19 nye elektriske ferger under bygging eller bestilling. I tillegg skal to ferger bygges om fra diesel til elektrisitet.

Nylig kvalifiserte Fjord1 seg til å delta i anbudet om bygging av verdens første hydrogenferge. Det er Statens vegvesen som har lyst ut en utviklingskontrakt.

Hydrogendrevne ferger kan drives uten klimautslipp over betydelig lengre strekninger enn batterifergene.

  • Fremstillingen av hydrogen krever svært mye elektrisitet, men utslippet er bare vann (H2O).
  • Hydrogen er ikke en direkte energikilde som sol eller vind, men energibærer. Det betyr at energien først må utvinnes og vann spaltes til hydrogen og oksygen.
  • Problemet er at denne prosessen er kostbar og krever mye elektrisitet.
  • Hydrogengass lagres i tanker, og kjøres gjennom en brenselcelle der den reagerer med oksygen og produserer elektrisitet som driver motorer.

Offentlig støtte til hydrogenferge

Sogn og Fjordane fylkeskommune bruker nå rundt en halv million kroner for å støtte utviklingen av den første hydrogendrevne hurtigbåten.

Prosjektleder Elisabet Kjerstad Bøe i Hydrogenregion Sogn og Fjordane, mener Sogn og Fjordane er den delen av Norge som har best forutsetning for å lykkes med hydrogenenergi.

– Vi har et stort kraftoverskudd av fornybar vannenergi. I den nye energimeldingen er det ønskelig at kraftoverskuddet utnyttes lokalt. Dette gir oss muligheter, påpeker hun.

Utviklingstakten av hydrogenløsninger ligger flere år bak nye batteriløsninger, men nå kan Trond Strømgren i Maritim Forening Sogn og Fjordane vise til den første skissen av en hydrogendreven hurtigbåt.

Alt blir dyrere enn diesel

Prosjektet er eid av Brødrene Aa, Florø skyssbåt, Mancraft og Flora kommune, og er ledet av Maritim Forening Sogn og Fjordane. Håpet er at båten er ferdig bygget og kan tas i bruk rundt 2022.

– Hva er de største utfordringene for å lykkes med hydrogendrevne hurtigbåter?

– Prisen er én ting. Marin diesel er i dag billig og koster rundt fem kroner literen. Alle alternativer blir dyrere. Dessuten er det store kostnader knyttet til å utvikle teknologien, og det vil koste mye å ta den i bruk. Vi ser for oss at i hvert fall oppstarten vil trenge økonomisk støtte fra det offentlige, sier Strømgren.

Også Fiskerstrand Holding på Sunnmøre bygger hydrogenferge.

Les hele artikkelen på bt.no.