Skipstrafikken for frakt av turister på Svalbard har økt betraktelig de siste ti årene.

Mellom 2008 og 2018 doblet antallet ekspedisjonscruise seg. I tillegg økte antallet passasjerer med 72 prosent i samme periode.

Det viser tall fra Sysselmannen.

Nå ønsker regjeringen å øke sikkerheten til passasjerer ved å innføre nye regler for passasjerskip som ferdes rundt Svalbard.

Fem skip tvunget til store ombygginger

De fleste skip som seiler på Svalbard i dag, vil bare måtte gjøre mindre operasjonelle endringer, om noe, for å oppfylle regelverket.

For dem vil ikke regelendringen medføre større kostnadsendringer.

– Men så er det en del som opererer rundt Svalbard, og som ikke oppfyller SOLAS og Polarkoden. De vil få skjerpede krav, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK

Per i dag gjelder dette fem skip, ifølge departementet – to norske og tre utenlandske. De vil måtte gjennomføre store ombygginger for å oppfylle regelverket.

Skipene det gjelder er: Langøysund (Norge), Polargirl (Norge), Aurora Explorer (Færøyene), Billefjord (Færøyene) og Noorderlicht (Nederland).

De fem fartøyene som er nevnt har i dag ikke et SOLAS-sertifikat og tilfredsstiller ikke alle krav som kreves for å få et polarsertifikat.

Det betyr blant annet at de må gjøre endringer for å tilfredsstille blant annet krav til skadestabilitet, brannsikring og lignende. Hvor stor ombygging og utskifting av utstyr som skal til er avhengig av skipenes faktiske tilstand og utstyrsnivå.

Ombyggingskostnaden overgår skipsverdien

Kostnadene for de skip som i dag ikke oppfyller Polarkoden og SOLAS-krav, vil variere avhengig av hva slags sertifikat skipet har, skipets alder og størrelse. Analysebyrået Menon har ifølge Isaksen beregnet ombyggingskostnader ut fra en tenkt ombygging av et skip med en «eksisterende EU klasse-C»-standard, med lengde i underkant av 40 meter og med kapasitet på 90 passasjerer.

Ombyggingskostnaden er estimert å ligge rundt 9.500.000 kr for å oppnå en SOLAS-standard for skip i polare farvann.

– For de skipene som har lavest sikkerhetsstandard i dag, vil ombyggingskostnadene kunne overstige skipsverdien, sier Isaksen.

– Er forskriftsendringens formål å få disse fem båtene vekk fra Svalbard?

– Nei, det er en heving av standarden for skipene som skal seile i våre mest sårbare naturområder, sier Isaksen.

Regelverket har ikke vært strengt nok

Han viser til at passasjertrafikken til Svalbard har økt betydelig de siste årene, og forventes å øke ytterligere.

I 2008 ble det totalt fraktet 38.737 passasjerer til øygruppen med oversjøiske cruiseskip og ekspedisjonsskip. I fjor var antallet økt til 66.900.

Konsekvensene av en ulykke ved øygruppen vil være store, både med tanke på skader på miljøet og mennesker.

– Grunnen til at denne regelendringen kommer nå, er at regelverket ikke har vært strengt nok. Hvis vi ikke gjør dette nå, kan det komme flere skip med lav sikkerhetsstandard i fremtiden.

Forskriften fastsettes 7 juni 2019 og vil tre i kraft 1. januar 2020. Det er fastsatt en overgangsordning på fem år som gir rederiene mulighet til å planlegge innfasingen av nye regler og eventuelt fordele kostnadene ut over flere år.