For nøyaktig ett år siden fikk Ålesund-rederiet Volstad Maritime overlevert sitt siste nybygg, Grand Canyon III.

Da var leveringen fra verftet allerede utsatt med ni måneder.

Skipet er det siste av tre søsterskip rederiet har bygget for kontrakt med Canyon Offshore, og siden mai i fjor har det ligget i opplag utenfor Ålesund på venterate.

Opprinnelig hadde Volstad Maritime fem års kontrakt på skipet, men da krisen var et faktum i 2015 gikk de i dialog med befrakteren angående kontrakten.

– Vi justerte kontrakten noe mot forlengelse på kontrakten fra fem til syv år fra levering. Det er vi veldig fornøyde med i dag, sier finansdirektør Eirik Syversen i rederiet.

Skip for 4,3 milliarder

Og i helgen økte lønnsomheten på det 127 meter lange konstruksjonsskipet betraktelig.

– Vi har bemannet opp skipet, som er på vei til utrustning før det skal på jobb, sier Syversen.

Sporing: Marinetraffic.com

Det betyr høyere rater for rederiet, jobb for 24 mann per skift, og kun seismikkskipet Geco Bluefin ligger igjen i opplagsbøyene for rederiet.

Dette skipet ble skrevet ned med seks millioner kroner i fjor, til en bokført verdi på 20 millioner.

Det var og alt av nedskrivinger rederiet gjorde i fjor, på flåten som har en total bokført verdi på 4,3 milliarder.

– Hvordan får dere det til, slik markedet er nå?

– Dette er først og fremst moderne subsea-tonnasje, som vi har kontrakter på. Det er i samråd med revisor gjort bruskverdiberegninger av skipene i tillegg til at det er innhentet megleranslag.

To oppsigelser

Samtlige ni skip i flåten, hvorav fem subsea-skip, ett dykkerskip og tre seismikkere, er Panama-flagget.

Det er norske offiserer på skipene, mens det resterende mannskapet er innleid.

Totalt står 113 ansatte på lønningslisten til konsernet, knappe 100 av dem jobber til sjøs.

Fakta

Obligasjonslånet

Graf: Euroinvestor

Lånet på 497,8 millioner som må innfris innen 5. juli er et sikret obligasjonslån (VOSUB01 PRO), med førsteprioritets pant i dykkerskipet Bibby Topaz fra 2008.

Skipet er på kontrakt med Bibby Offshore, og den ble nettopp forlenget frem til årsskiftet 2019/2020.  Skipet ligger nå til anker utenfor Aberdeen.

For ett år siden ble obligasjonslånet omsatt for 50 prosent av pålydende – altså trodde de som handler med denne typen papirer at det var 50 prosent sjanse for at lånet ville innfris.

I dag handles lånet til kurs 98,5 ifølge Euroinvestor, med andre ord kan det virke som det er tro på at Volstad Maritime vil klare å hoste opp pengene og innfri lånet.

Les mer om obligasjonslån her.

Bibby Topaz

Med unntak av to oppsigelser i forbindelse med av Geco Bluefin gikk i opplag, har rederiet unngått å si opp folk.

– Vi har økt bemanningen noe, i forbindelse med leveringen av nybyggene, sier Syversen, som sier de var tidlig ute med å reforhandle kontrakter for å bygge ordrebok og sikre jobb til båtene.

– Det ligger an til å bli et brukbart år også i år. Så er det noen kontrakter som potensielt går ut til neste år, sier han.

Obligasjonsgjeld truer

Slik lå skipene 26. mai i fjor. Foto: Bernt Sortland

Overskuddet før skatt i fjor endte på 290 millioner kroner, hvorav drøye 70 millioner er en urealisert valutagevinst.

Det er i utgangspunktet et resultat Syversen har all grunn til å være fornøyd med, men likevel trenger de penger.

Les også: – Båtene hadde nok ikke blitt bestilt i dag

Et av Volstad-selskapene, Volstad Subsea, har et obligasjonslån på 497,8 millioner kroner som forfaller 5. juli. Det er penger verken Volstad Subsea eller konsernet Volstad Maritime har.

Av pantegjelden til bankene på 2,9 milliarder kroner forfaller 170 millioner kroner i år. Sammen med obligasjonslånet og andre forpliktelser summerer den kortsiktige gjelden seg til 758 millioner kroner.

Det er 238,4 millioner kroner mer enn konsernet hadde i omløpsmidler ved utgangen av desember i fjor.

Ved årsskiftet begrenset kontantbeholdningen i Subsea seg til 14,7 millioner kroner, mens Volstad Maritime-gruppen hadde 363,7 millioner kroner i banken, ifølge Finansavisen.

– Vi jobber knallhardt frem mot forfall av obligasjonslånet, sier Syversen.

Har du hørt denne?

Vil du vite mer om hvorfor subsea-skipene holder seg så mye bedre bedre i verdi enn forsyningsskipene?

Da bør du høre den siste episoden i podcasten vår, hvor finansanalytiker Pål Ringholm i Swedbank og oljeservice-analytiker Synnøve Gjønnes i Pareto Securities diskuterer Solstad Farstad-fusjonen, skipsverdier, 80-prosentregelen og Kjell Inge Røkkes planer.

Hør episode 15 av Sysla Shipping i avspilleren under, eller klikk her for å høre den på Apple-dingsen din.