ørste januar trådte Polarkoden, med egne kjøreregler for nye fartøy i polar strøk, i kraft. Fra neste år blir det krav for alle fartøy, både nye og eldre, som vil operere i disse nordområdene.

Fakta

Polarkoden

  • FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i 2014 en internasjonal kode for skip som opererer i Arktis og Antarktis. Innføringen av Polarkoden blir ansett som et historisk fremskritt i IMOs internasjonale arbeide med å beskytte skip, mannskap og passasjerer i utfordrende farvann.
  • Polaroden trådte i kraft 1. januar 2017.
  • Polarkoden omfatter alt fra utforming og bygging av skip, til krav til utstyr, opplæring, søk- og redning og miljøforebyggende tiltak relevante for skip som opererer i polare strøk.
Nå er MS Polarsyssel sertifisert etter den såkalte Polarkoden.

Det nær 90 meter lange skipet ble overlevert fra Havyard i september 2014. Polarsyssel er flagget i NOR, men eid av islandske Fafnir Offshore. Ni måneder i året er skipet på kontrakt med Sysselmannen på Svalbard.

Med polarlappen i boks blir det et av de aller første fartøyene i Norge som er polarsertifisert, men likevel ikke først ut.

Polar-lappen

I november i fjor ble Stril Polar det aller første norske offshore-fartøyet ut med “polar-lappen”.

I februar fikk Simon Møkster Statoil-hjelp til å få sertifisert sitt andre fartøy for de nye kravene for å sikre trygg ferdsel og minst mulig belastning på miljøet i polare strøk. Dermed var Stril Luna også polarkode-klart.

På verdensbasis var Viking Supply Ships ankerhåndteringsfartøy Magne Viking det første som ble polar-godkjent av DNV GL.

Første til å operere rundt Svalbard

I en pressemelding skriver Sysselmannen på Svalbard at de er stolte over at tjenestefratøyet MS Polarsyssel følger opp og blir polarsertifisert som det første norske skipet som opererer i farvannene rundt Svalbard.

Retningslinjene har kommet som et resultat av mindre is og enklere tilgang til polare farvann. IMO så dermed behovet for et felles sett av minimumskrav for fartøy som skal operere i disse områdene, og som ikke dekkes av andre bestemmelser.