Inntektene i fjerde kvartal endte på 506 millioner kroner, ned fra 766 millioner i samme periode i fjor. Brutto driftsresultat (ebitda) var på minus 20 millioner, mot 26 millioner kroner i pluss i første kvartal i fjor. Resultat før skatt endte dermed på minus 29,5 millioner kroner, ned fra et overskudd på 10 millioner i samme periode i fjor.

Redusert aktivitet

– Vi venter redusert aktivitet i 2017 sammenlignet med 2016, hovedsaklig på grunn av lav aktivitet innen bilfraktere og tungløftsegmentene, sier konsernsjef Toril Eidesvik i kvartalsrapporten.

TTS, som har hovedkontor i Bergen, leverer håndteringsutstyr og kraner for skip, havner, rigger og petroleumsindustrien.

Fakta

TTS Group

  • Børsnotert, internasjonalt konsern som leverer håndteringsutstyr og kraner for skip, havner, rigger og petroleumsindustrien.
  • Hovedkontor i Bergen, rundt 1100 ansatte på verdensbasis
  • 1100 personer er sysselsatt i TTS sine virksomheter over hele verden, blant annet i USA, Kina, Sør-Korea, Vietnam, Singapore, Mexico og Brasil

Omsetningen i første kvartal ble redusert på grunn av lavere aktivitet i flere markeder, som cruise, forsvar, container, tank og offshore.

– Forretningsenheten offshore leverer et utilfredsstillende resultat, hovedsaklig på grunn av lavere kapasitetsutnyttelse i begynnelsen av kvartalet. Vi venter et fortsatt svakt offshoremarked i overskuelig fremtid, og derfor har TTS Groups eksponering mot offshoresektoren de siste par årene blitt redusert til syv prosent av omsetningen vår, sier Eidesvik.

Lavere ordreinngang

Ordreinngangen i kvartalet var på 401 millioner kroner, som er en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Den største nedgangen er i to forretningsenheter, der den ene leverer til ro-ro-skip, cruise og forsvaret, mens den andre leverer til container- og tankskip.