Fakta

Lasteskipet Harrier

  • I ti år lå tidligere «Eide Carrier» i opplag hos Eide Marine i Kvinnherad. Skipet ble solgt til Julia Shipping, et postboksselskap i Karibia, og skiftet navn til «Tide Carrier». Norske myndigheter mener at den egentlige eieren er Wirana, et selskap som har spesialisert seg på å kjøpe gamle skip for å hogge dem opp på strender i Sør­-Asia.
  • Onsdag 22. februar fikk skipet motorhavari ved Feistein fyr på Jæren og en bergingsaksjon ble satt i gang. Dagen etter ble skipet slept til Gismarvik på Haugalandet. Skipet heter i dag «Harrier» og ligger på opplagsplass ved Farsund.
  • Havnen som først pliktet å ta imot skipet, har lidd store tap i kjølvannet av den uavklarte situasjonen. I slutten av januar 2018 hadde GMC Maritime over 6,6 millioner kroner i utgifter og tapte inntekter på lasteskipet. Stavanger-selskapet vurderer nå rettssak mot staten.
  • Kystverket har slått fast at alle kostnader skal bæres av den som til enhver tid eier skipet. Men det er fortsatt et åpent spørsmål om eierne av «Harrier» vil betale det de skylder.

Kilde: BT og Aftenbladet

Lasteskipet «Harrier» (tidligere «Tide Carrier» og «Eide Carrier») har ligget i arrest siden i fjor, etter det norske myndigheter mener var et forsøk på å sende skipet til ulovlig opphugging i Pakistan.

Harrier har i lengre tid ligget på opplagsplass i Farsund, hvor den har vakt frustrasjon både fra GMC Maritime, ordføreren og havnefogden.

– Tatt lang tid å finne villige eksportører

Ifølge seksjonssjef i Miljødirektoratet, Pål Spillum, har det tatt lang til å finne noen som er villige til fjerne skipet.

– For å kunne eksportere skipet ut av Norge, kreves det en norsk eksportør. Så snart rederiet har dette på plass kan vi starte saksbehandlingen, sa han til Sysla forrige uke.

Nå har endelig en slik eksportør – Norsk Gjenvinning – meldt seg villig til å fjerne skipet, som er definert som spesialavfall.

– Et skip med denne historikken og størrelsen er helt klart et spesielt tilfelle. Dette er en eksport vi ikke tar lett på, sier Ingrid Bjørdal, direktør for compliance i Norsk Gjenvinning.

Hun forteller at selskapet har gått flere runder med norske myndigheter, samt utført en rekke risikovurderinger, før de besluttet å ta på seg oppdraget.

Skal til Tyrkia

Det er Julia Shipping som eier Harrier, og som har inngått kontrakt med Norsk Gjenvinning. Rederiet eier skipet frem til ankomst ved verftet SÖK Denizcilik ship recycling i Tyrkia.

Før skipet kaster loss fra Norge, må godkjenninger fra både norske og tyrkiske myndigheter være på plass.

Miljødirektoratet har pålagt skipet å bli liggende i Norge, inntil de har behandlet og godkjent eksportsøknaden fra Norsk Gjenvinning. Deretter skal søknaden godkjennes av tyrkiske myndigheter. Dette kan ta flere måneder.

Bjørdal forsikrer om at Norsk Gjenvinning har hatt en grundig sjekk av anlegget i Tyrkia for å sikre at både miljømessige og menneskerettslige regler er overholdt.

– Denne saken viser viktigheten av at virksomheter er bevisst hva som ansees som avfall. Vi er glade for å kunne bidra til at Harrier kan forlate skjærgården utenfor Farsund og bli resirkulert forsvarlig. Vi håper samtidig dette kan øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til lovlig avfallseksport, sier Jon Bergan, divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning.

Dette blir første gang selskapet eksporterer et skip. Det er Julia Shipping som står ansvarlig for selve transporten, og det er foreløpig usikkert hvorvidt skipet skal slepes eller gå for egen maskin til Tyrkia.

– Økonomien en risikofaktor

Det har vært en lang regle å få skipet bort fra havnen i Farsund.

Havner er pliktet til å ta imot skip som havarerer i nærheten. GMC Maritime, som driver havnen som først pliktet å ta imot Harrier, har lidd store tap mens skipet har ligget der. I slutten av januar 2018 hadde de over 6,6 millioner kroner i utgifter og tapte inntekter på lasteskipet.

– Dette har vi sett på som en risikofaktor. Det har vært viktig for oss å ta denne økonomiske situasjonen med i betraktningen rundt eksport-oppdraget, og vi har hatt tett dialog med rederiet og knyttet en rekke forpliktelser, uten at jeg vi gå nærmere inn på avtaleforholdene, sier Bjørdal.

Forrige uke fikk skipet en halv million i bot for å ikke ha sendt posisjonen sin via AIS-sender, samt sluppet ut ulovlige mengder svovel.