Dermed settes sluttstrek for den omfattende salgsprosessen som har inneholdt forsøk på salg, stoppordre fra Konkurransetilsynet og uenighet om lovbrudd.

Fakta
  • Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok, med 16 mot 15 stemmer, å selge aksjemajoriteten sin i Fjord1 til konkurrenten Torghatten i november 2015.
  • Minoritetsaksjonær, Havila-gründer Per Sævik, mente de hadde forkjøpsrett og at salgsvedtaket måtte gjøres om. En rettssak om dette var berammet til 29. august.
  • Konkurransetilsynet bestemte 14. juli i år at fylkeskommunen ikke har lov til å selge aksjene til Torghatten, fordi det ville ha svekket konkurransen i markedet.
  • 26. august ble det formelt klart at Sogn og Fjordane fylkeskommune selger seg ned i Fjord1 — fra en eierpost på 59 prosent til 41 prosent.
  • Per Sæviks Havila kjøper i første omgang 26 prosent av fylkeskommunens aksjepost på 59 prosent i selskapet, men med mulighet på et senere tidspunkt til å kjøpe de resterende 33 prosent av aksjeposten.
  • Prisen for aksjene er ifølge Firda satt til 1,065 mill kroner.

Reder Per Sævik, som opprinnelig var minoritetseier med 41 prosent av aksjene, sitter nå på 67 prosent av aksjene gjennom sitt selskap Havilafjord AS. 

Det er videre lagt opp til at resten av aksjene Sogn og Fjordane fylkeskommune eier kan bli solgt innenfor en påfølgende opposisjonsperiode på vel to år.

Få endringer

Fjord1 skriver i en pressemelding at Havila-konsernet ikke foretar store endringer raskt i selskapet.

Høyesterettsadvokat Pål Lorentzen fortsetter som styreleder. Som ny nestleder i styret har fylkeskommunen pekt ut Vidar Grønnevik og nytt styremedlem fra Havila-systemet er Janicke Driveklepp. Bente Nesse fra fylkeskommunen fortsetter som styremedlem.

Veldrevet

– Havila kjenner selskapet veldig godt etter å ha eid 41 prosent siden 2011. Ledelsen og de ansatte har de siste årene gjort en flott jobb med å snu en negativ utvikling. Jeg ser ingen grunn til at vi skal gjøre store endringer i et selskap som er så veldrevet, skriver Per Sævik i en pressemelding.

Fylkesordfører Jenny Følling skriver i samme melding at hun er glad for at saken nå er løst.