Tirsdag skrev Westshore i sin daglige rapport at i spotmarkedet var hele ankerhåndteringsflåten på norsk side solgt ut. Onsdag kan skipsmeglerne melde at det også var tom for forsyningsskip i Norge.

Med en rekke nye etterspørsler har det også blitt færre ledige forsyningsskip på britisk side.

Det presser ifølge Westshore ratene oppover. Selv om over hundre offshorefartøy har vært ute av markedet i lang tid har ratenivået vært lavt. Mai endte med daff avslutning på en stille måned for offshorefartøyene som konkurrerer i Nordsjøen.

Ifølge Westshore er det ikke kommet nye forespørsler på ankerhåndteringsfartøy, så flere fartøy vil vende tilbake i morgen.