Det nye bunkringsskipet for flytende naturgass skal i hovedsak operere fra Kielkanalen, Skagen og opp til Midt-Norge.

Det skriver Skangas i en pressemelding.

Det nær 100 meter lange skipet kan levere LNG til skip både i havner og til sjøs. Fartøyet har en lastekapasitet på 5800 kubikkmeter og bygget på skipsverftet Royal Bodewes i Nederland

Utviklet sammen

Coralius er utviklet i samarbeid mellom det nederlandske shippingselskapet Antony Veder, svenske Sirius Shipping og  det norske LNG-selskapet Skangas.

Sammen ønsket de tre selskapene å bruke sin kunnskap og erfaring med LNG for å skape et bunkringsfartøy som var fleksibelt, effektivt og sikkert.

Skipet er eid av fellesselskapet Sirius Veder Gas AB og vil bli operert av Sirius Rederi AB.

Gjøre LNG mer tilgjengelig

– LNG som drivstoff til skip blir mye mer tilgjengelig i vårt området når vi får mulighet til å bunkre fra skip til skip, sier Skangas-sjef Tor Morten Osmundsen i pressemeldingen.

– Vi vil fortsette å bunkre skip langs kysten fra biler eller direkte fra våre terminaler slik vi gjør for flere kunder i dag.

Ifølge Skangas vil det innen 2020 være nær 200 skip som går på LNG.