I slutten av mai ankom Siem Pilot sørlandsverftet Simek i Flekkefjord. Forsyningskipet som er eid av Siem og O.H. Melings har vært i Middelhavet siden 2015 på oppdrag fra regjeringen.

Gjennom fire uker skal supplyskipet, som ble bygget for å betjene oljeplattformer, oppgraderes for å arbeide i offshorebransjen igjen.

Blir til juli

Etter oppholdet på verftet setter Siem Pilot kurs mot Canada for å gå på kontrakt for Secunda Canada.

– Fartøyet er i god stand etter årene i Middelhavet, men nå skal det installeres en del utstyr fordi båten har fått ny jobb, sier Simeks prosjektdirektør Kenneth Hansen.

Det var kjærkomment for verftet som hadde sett for seg en stille sommer.

– Planen var at våre permitterte skulle tilbake etter sommeren når skrogene vi skal utruste kommer. I konkurranse med andre verft vant vi denne oppgraderingsjobben nå. Det passet bra, for da kunne vi hanke inn folk allerede nå, forteller Hansen.

Fire år på kontrakt

Siem Offshore kjøpte i fjor de resterende 50 prosentene av Secunda Canada, og i mars sikret datterselskapet seg fire nye kontrakts-år for en kanadisk kunde.

Siem Pilot oppgraderes nå for å tilfredstille kunden.

– Den største jobben blir installering av brannslukkingsutstyr, så kalt “Fi-Fi”-kanon, og montering av en plattform med davit til en ekstra MOB-båt.

Fartøyet skal brukes til tauing av isfjell, standby-redningsoperasjoner og som forsyningsfartøy for oljerigger utenfor kysten av Newfoundland.

Fra operatøren er det krav at skipet har en trekkraft på 70 tonn.

– Vi har hatt bollardpull-test med Siem Pilot ute i fjorden for å verifisere at hun har en trekkraft på 70 tonn.

Jobb kontra opplag

Det er to år siden Siem Pilot ble valgt ut blant 48 skip til å bidra i EUs rednings- og grensepatruljearbeid, og seilte til Middelhavet.

Med opplag som alternativ, valgte rederiet å prise jobben til 99.000 kroner dagen. I fjor ble oppdraget som flyktningskip forlenget. Sammen med den norske redningsskøyten Peter Henry von Koss har Siem Pilot reddet over 60.000 flyktninger og migranter.

I Middelhavet erstattes Siem Pilot nå av konstruksjonsskipet Olympic Commander etter at Olympic vant Justis- og beredskapsdepartementets nye anbud.

Mens Siem Pilot snart er klar for langt kaldere oppdrag.

Markedsføre seg

På Sørlandet skal verftet levere en linebåt til jul og ha klar fabrikktråleren bestilt av en reder på New Zealand til påske.

– Det blir veldig intenst i trekvart år, men så er det foreløpig tomt i ordreboka. Heldigvis dukker det opp noen ombygging- og konventeringsjobber fra offshorerederi som må tilpasse seg. Det er gode jobber for oss. For på nybygg er offshoremarkedet ellers helt dødt.

Hansen er glad at mye rører seg innen oppdrett og fisk. Verftet ser også muligheter i fergemarkedet.

– Det skal skiftes ut 130 ferger på grunn av økte miljøkrav. Tyve er allerede levert, mens tyve ferger er under bygging. Så nå priser vi ferger for harde livet.

Verftet vil gjerne ta del i boomen i oppdrettsnæringen, og har levert anbud på alt fra små arbeidsbåter på 15 meter til fartøy på 90 meter. Ingenting er for lite, og ingenting for stort for verftet, ifølge Hansen.

– Vi kan bygge hva som helst.