Det 65 meter lange beredskapsfartøyet Mariner Sentinel er et av de største i flåten til det skotske rederiet Sentinel Marine. Oljeselskapet bestilte i 2015 et nytt skreddersydd beredskapsfartøy for feltet, og i mai ble det overlevert til rederiet.

Nå er Mariner Sentinel nydøpt og klar for femårskontrakten med Statoil.

Den siste flåteinvesteringen opererer nå på vegne av Statoil på Mariner-feltet øst for Shetland. Skipet kan i tillegg utføre oppgaver som oljesamling, dynamisk posisjonering og redningsslep.

Saken fortsetter under bildet.

Mariner-feltet ligger omkring 150 kilometer øst for Shetlandsøyene. Feltet er under utbygging, og på slutten av fjoråret startet det norske oljeselskapet produksjonsboring. Fra før opererer også rederiets skip Portland Sentinel på Marinerfeltet for Statoil.

Fartøyet er det sjette av ni skip som Sentinel Marine har fått siden 2015, men rederiet har fortsatt tre skip til under bygging. Hvis alt går etter planen skal fartøyene overleveres neste år, for så å starte på operasjoner i Nordsjøen.