Dermed er samtlige 17 fergesamband i Hordaland tildelt.

Det skriver Hordaland fylkeskommune ved Skyss om siste kontraktene for nye ferjesamband.

De to siste strekningene som Norled sikret seg er:

 • Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad
 • Fjellbergsambandet (består av anløpa Borgundøy, Fjellbergøy, Skjersholmane, Sydnes og Utbjoa)

Den nye kontrakten starter opp 1. januar 2020, med kontraktslengde på 9+1 år. Karensperiode for tildelingen varer fram til 15. mai 2017, og kontraktene signeres etter at den er over.

Elektrifisering

Det stilles strenge miljøkrav til de nye ferjekontraktene, med blant annet en omfattende reduksjon i CO2-utslipp, forbruk av drivstoff og energibruk.

– Vi er svært fornøyd med miljøløsningene en har komme fram til i de nye kontraktene, sier fungerende fylkesvaraordførar Roald Kvamme i pressemeldingen.

De politiske partiene i Fylkestinget i Hordaland står samlet bak tildelingen.

Løsningen innebærer i høy grad av elektrifisering av sambandene og Norled har i tilbudet sitt forpliktet seg til å redusere CO2-utslippene på disse sambandene med 86 prosent sammenlignet med dagens utslipp. I tillegg skal rederiet redusere energibruken for de aktuelle strekningene med 58 prosent mot dagens energibruk.

Valg av miljøløsning kan føre til endringer fra dagens tilbud.

– Ved elektrisk drift kan det på enkelte samband bli behov for lengre liggetid ved kai for lading. Rutetider vil bli fastsett for hvert av sambandene i samarbeid mellom operatør og oppdragsgiver innenfor de rammene som lå til grunn i konkurransegrunnlaget, uttaler Skyss-direktør Oddmund Sylta.

Alle strekningene utdelt

Den store vinneren i anbudskontrakten er Fjord1 som skal traffikere elleve strekninger. Rederiet har sikret seg rutepakke 1 med følgende samband:

 • Leirvåg-Sløvåg
 • Fedje-Sævrøy
 • Hufthamar-Krokeide
 • Husavik-Sandvikvåg
 • Hatvik-Venjaneset
 • Halhjem-Våge
 • Langevåg-Buavåg

I tilllegg har Fjord1 signert kontrakt for rutepakke 2 over disse sambandene:

 • Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes
 • Skjersholmane-Ranavik
 • Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes
 • Jondal-Tørvikbygd

Wergeland sikret seg rutepakke 4 på sambandet Masfjordnes-Duesund, mens Boreal Sjø AS får tre samband i rutepakke 5 med Skånevik-Matre-Utåker, Kvanndal-Utne og Utne-Kinsarvik.