Siste: Arbeiderpartiet vil undersøke om Hurtigruten har lov til å legge ut på ekspedisjonscruise til Svalbard uten at mannskapet får norske lønns- og arbeidsvilkår

Fredag jobber mannskapet på Hurtigrutens nyeste fartøy med å gjøre skipet klart til cruise fra Bergen.

Lørdag starter etter planen den tolv dager lange seilasen nordover, med passasjerer fra hele verden om bord.

Les også: Dette er den utrolige historien om Hurtigrutens nye skip

Den ombygde passasjerfergen «Spitsbergen» skal anløpe seks havner langs norskekysten etter Bergen.

Så setter den  kursen nordover mot Barentshavet og anløper Bjørnøya før Ny-Ålesund og Longyearbyen på Svalbard.

Flagget om 16. mai

Hadde seilasen funnet sted mens skipet var registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), ville nok ingen hevet et øyenbryn.

Men onsdag 16. mai klokken 16 flagget Hurtigruten skipet ut av NOR, og inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Sjømannsforbundet mener Hurtigruten kommer til å bryte loven om de gjennomfører den planlagte seilasen under NIS-flagg.

– Vi mener  det er i strid med forskriften, og at de dermed ikke har anledning til å seile under NIS på denne ruten, sier leder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund til Sysla.

Sparer penger på mannskapsutgifter

NOR og NIS er begge norske skipsregistre, men har ulike muligheter og begrensninger.

Skip som er registrert i NOR krever norsk tariff for de ansatte, og kvalifiserer rederiet til å søke refusjon fra staten.

Klikk her for å dele denne saken på Facebook!

NIS krever i utgangspunktet kun norsk kaptein. De andre sjøfolkene kan ansettes på såkalte internasjonale vilkår, som vil si at de kan betales betydelig mindre enn de norske sjøfolkene.

Hvor mange ansatte som vil jobbe på internasjonal tariff på denne seilingen er uvisst, men det skal dreie seg om halvparten av besetningen eller flere.

– Ingen utenlandske havner

Det ligger også en begrensning på hvor man kan seile med NIS-flagg, for å hindre at de skal konkurrere med skip i NOR-registeret.

Klikk på faktaboksen under for å lese mer om forskriften

NIS-forskriften for passasjerskip

Ble opprettet i 1987, som et ledd i myndighetenes strategi for å stope storstilt utflagging fra norsk skipsregister.

I 2016 ble følgende punkt lagt til, som regulerer fart til Svalbard:

§ 2.Svalbard

Skip som omfattes av denne forskrift tillates å føre passasjerer mellom havner på Svalbard, mellom Svalbard og fastlandet, og i fast rute mellom Svalbard og utenlandsk havn, uavhengig av bestemmelsene i kapittel II.

Det ble også dette punktet:

§ 7. Vilkår for å føre passasjerer mellom norske og utenlandske havner
a. Cruiseskip som omfattes av dette kapittelet tillates å føre passasjerer mellom norske havner dersom det anløper tilsammen minst to utenlandske havner før eller etter anløp av en eller flere norske havner,
b. Passasjerene har ikke anledning til å kjøpe billetter kun mellom norske havner,
c. Passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner.

Kilde: Lovdata

Cruise-skip i NIS plikter ifølge forskriften å anløpe minst to utenlandske havner før eller etter anløp av en eller flere norske havner.

Det er her Sjømannsforbundet hevder Hurtigruten vil havne i brudd med regelverket.

– Såfremt Norge ikke har solgt Svalbard, er det ingen utenlandske havner på denne ruten, sier Hansen, som mener Hurtigruten burde vite bedre.

Sjøfartsdirektoratet er tause

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten deler ikke deres oppfatning.

– Vi mener at vi forholder oss til norske lover og regler, slik vi i Hurtigruten har gjort i denne trafikken gjennom generasjoner. Og vi er veldig overrasket over at noen mener noe annet, skriver Ege i en e-post til Sysla.

Det er Sjøfartsdirektoratet som forvalter regelverket, og som er kontrollorgan i saker som denne.

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i direktoratet vil ikke svare på om ruten er lovlig eller ikke.

– Myndighetene driver ikke med forhåndsgodkjenning av seilingsruter. Det er rederiene sitt ansvar å påse at de opererer i tråd med gjeldende regelverk. Det forutsettes at Hurtigruten følger de regler og krav som gjelder for sin drift.

På tross av gjentatte oppfølgingsspørsmål fra Sysla vil ikke direktoratet uttale seg om hvorvidt ruten som er skissert vil kunne seiles under NIS-flagg i henhold til loven.

– Uforståelig

Sjømannsforbundet beskylder dem for ansvarsfraskrivelse.

Slik så skipet ut før hun kom til Hurtigruten. Klikk på bildet for å lese den utrolige historien om skipet som kostet portugisiske skattebetalere minst 615 millioner kroner, satte spikeren i kisten for landets største verft og skulle frakte fattige barn for Hugo Chavez.

– Direktoratet vet på forhånd at regelverket skal brytes, seilingsruten til Spitsbergen er publisert på hjemmesiden, bekymringsmelding er sendt fra Norsk Sjømannsforbund. Det er uforståelig at Sjøfartsdirektoratet tillater å registrere et fartøy i NIS som direktoratet vet skal operere i strid med fartsområdebegrensningene, sier Johnny Hansen.

– På generelt grunnlag kan vi si at når vi får informasjon om fartøy som bryter bestemmelsene blir dette selvsagt fulgt opp, sier Aarhus i direktoratet.

Ege i Hurtigruten sier han skulle ønske Sjømannsforbundet tok kontakt med dem direkte og fortalte hva de mener er feil.

– Det er enklere og bedre for alle, ikke minst for sjøfolkene om bord på skipene våre, sier Ege.

Ege opplyser at seilasen langs denne ruten kun skal gjennomføres én gang.

Deretter skal skipet seile til forskjellige destinasjoner, inkludert Svalbard.

Til høsten flagges skipet etter planen tilbake til NOR, og går inn i ordinær kystrutefart, opplyser han.